Input your search keywords and press Enter.

Tečaj Integrativne Validacije i Bazalne Stimulacije

Udruga DUSAB najavljuje Javnu tribinu koja će se održati 20.12.2017. u 16:30 u Samostanu Sv. Klare:

Ovim putem šaljemo Vam informacije vezane uz Tečaj o Demenciji za medicinske stručnjake i njegovateljice, te socijalne radnike na temu Integrativna Validacija i Bazalna Stimulacija sa željom da nas medijski popratite. Tečaj će voditi licencirana europska trenerica Katijana Harašić iz Švicarske, a održati će se u Samostanu Sv. Klare po slijedećem rasporedu:

Za njegovateljice i socijalne radnice:

18.prosinca 2017. – od 9:00 do 16:30
19.prosinca 2017. – od 9:00 do 16.30

Za medicinsko osoblje:

21. prosinca 2017. – od 9:00 do 16:30
22. prosinca 2017. – od 9:00 do 16.30

Osim navedenog, 20.prosinca će se održati Javna tribina o bolesti demencije od 16:30 do 20:00.

Tribina je otvorena za obiteljske njegovatelje i ostale zainteresirane koji sudjeluju u njezi oboljelih od Alzheimerove bolesti i ostalih demencija. Tribinu će voditi europska licencirana trenerica Katijana Harašić iz Švicarske i Anita Šupe najpoznatija nutricionistica u Hrvatskoj.

Integrativna validacija

Integrativna validacija u središte pozornosti stavlja osobu, njenu biografiju i životne teme kao i individualne resurse. Oni su temelj i okvirne točke te metode. Integrativna validacija je način ophođenja i komunikacije pune poštovanja koja u prvi plan stavlja resurse oboljelog čovjeke. Prihvaćaju se unutarnji svjetovi ljudi s demencijom. Svaka oboljela osoba je drugačija, svatko ima različitu životnu priču, vlastiti unutarnji svijet i različite sposobnosti i jake strane.

Bazalna stimulacija

Bazalna stimulacija je tjelesno orijentirana – neverbalna komunikacija sa osobama sa poremećajem percepcije. Ovaj koncept polazi od stanovišta da i osobe s vrlo teškim oštećenjima percepcije mogu nešto percipirati i u slučaju da nikakve reakcije nisu vidljive. Te osobe trebaju elementarne podražaje, ciljane i sistemske informacije (stimulacije) o sebi i okolini oko sebe.

Osobe u profesionalnoj i neprofesionalnoj skrbi za oboljele od Alzheimerove demencije i drugih oblika demencija za sada nisu obuhvaćeni sustavnom edukacijom koja bi im osigurala kvalitetan rad sa oboljelima. To uzrokuje dodatan napor i često neadekvatan pristup. Polazeći od te činjenice, nužno je uvesti obveznu edukaciju onih koji se profesionalno bave oboljelima.

Cilj

Kvalitativan pomak u profesionalnom radu sa oboljelima od Alzheimerove demencije i drugih oblika demencija te obiteljskoj skrbi, što znači razumijevanje ljudske percepcije, razvoj empatijskog pristupa, prepoznavanje poriva i osjećaja oboljelih kao njihove resurse.

 

Farida Beba Pažin
Udruga DUSAB Dubrovnik
Dubrovačka udruga skrbnika, bolesnika i prijatelja Alzheimerove bolesti i ostalih demencija

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.