Input your search keywords and press Enter.

Od utorka posebna prometna regulacija oko centra Mercante

Od utorka, 5. ožujka do, planirano, petka, 8. ožujka vrijedit će privremena prometna regulacija oko centra Mercante. Naime, za potrebe izvođenja slivnih rešetki pri dnu ulice Šipčine, ista se ulica zatvara za sav promet.

Promet će se odvijati na sljedeći način:

– postojeći ulaz u Mercante (pored Mullera) ovom privremenom regulacijom postaje ulaz i izlaz;

– sva vozila koja se kreću prema glavnoj pošti, ovom privremenom prometnom regulacijom ulaze preko parkinga Mercante i voze prema pošti (na ulazu u parking kao i do sada je potrebno uzeti parkirališnu karticu, te je na izlazu skenirati). Parkiralište i dalje ostaje u funkciji parkinga;

– pri povratku vozila se kreću postojećom ulicom – uz zgradu Županije prema glavnom ulazu u Mercante centar koji preuzima i funkciju izlaza;

– promet će se regulirati prometnim znakovima/redarima.

Petar Ipšić
Viši savjetnik I

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.