Input your search keywords and press Enter.

JAVNI POZIV za sufinanciranje energetske učinkovitosti postojećih višestambenih zgrada na području Grada Dubrovnika

Na temelju Programa energetske obnove višestambenih zgrada za razdoblje od 2014. do 2020. godine s detaljnim planom za razdoblje od 2014. do 2016. godine („Narodne novine“, broj 78/14) i Zaključka Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, Klasa:363-01/18-09/12, Urbroj: 2117/01-09-18-06, od 9. ožujka 2018., Grad Dubrovnik putem Upravnog odjela za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju raspisuje Javni poziv za sufinanciranje energetske učinkovitosti postojećih višestambenih zgrada na području Grada Dubrovnika. Prijave se zaprimaju do isteka sredstava Javnog poziva, a najkasnije do 31. prosinca 2019. godine.

Dokumentacija je dostupna OVDJE.

 

 

Doris Alavija
Viši stručni suradnik za informiranje

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.