Input your search keywords and press Enter.

Grad Dubrovnik zamijenit će postojeće i postaviti nove tipizirane bordo strate koje se postavljaju na početku ulica (u pravilu na fasadama zgrada) na kojima će se postavljati reklamni natpisi s piktogramima otiskani bijelom bojom, te će se dodavati nove lokacije u svrhu što bolje preglednosti i informiranosti o sadržaju objekata u pojedinim ulicama.

Upravni odjel za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu objavio je 5. ožujka javni poziv zainteresiranim osobama za iskazivanje interesa za postavljanje reklamnog natpisa s piktogramom na tipiziranu (bordo) stratu na početku ulice u povijesnoj cjelini Grada Dubrovnika (prva zona – zona zaštite A i B).

Pravne i fizičke osobe (obrtnici i trgovačka društva) mogu temeljem odobrenja upravnog odjela  nadležnog za komunalno gospodarstvo po prethodno podnesenom zahtjevu isticati reklamne natpise s piktogramima na tipiziranim stratama pod sljedećim uvjetima:

 

–      reklamni natpis s piktogramom može zauzeti najviše dva retka;

–      u jednom retku može biti najviše 25 znakova, pisanih malim tiskanim slovima, a 16 znakova ukoliko je redak ispisan velikim tiskanim slovima (uključujući prazna mjesta);

–      slova na strati su standardna i tipizirana.

 

Uz zahtjev za odobrenje korisnici su dužni dostaviti:

1.    tekst reklamnog natpisa i mjesto na koji se isti postavlja;

2.    odobrenje za obavljanje djelatnosti za fizičku osobu (obrtnica) ili izvod iz sudskog registra za pravnu osobu;

3.    dokaz o uplati troškova za postavljanje reklamnog natpisa.

 

Pozivaju se sve zainteresirane osobe da iskažu interes za postavljanje reklamnih natpisa osobnim dolaskom u Upravni odjel za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu Grada Dubrovnika, Ćira Carića 3, prizemlje, soba broj 02, svakog radnog dana u razdoblju od 08:00 do 16:00 sati, pozivom na broj 020/333-272 ili elektroničkom poštom na adresu nzarac@dubrovnik.hr.

Troškovi postavljanja reklamnog natpisa s piktogramom na tipiziranu stratu, u iznosu od 500,00 kuna, po jednom retku, uplaćuju se u korist proračuna Grada Dubrovnika, na račun HR35 24070001809800009, model HR68, poziv na broj: 7706 – OIB – 10, a snosi ih korisnik reklamnog natpisa.

 

 

 

Doris Alavija
Viši stručni suradnik za informiranje

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *