Input your search keywords and press Enter.

Zaštita i osiguranje, te uređenje i održavanje izvorišta Omble

Gradski koordinacijski tim MOST-a Dubrovnik:

Od kada su počele velike ljetne vrućine svjedoci smo nesmetanog takoreći svakodnevnog kupanja od strane neodgovornih pojedinaca u bazenu kojeg čini prostor od izvora do slapa Omble iz kojeg se bazena crpi voda za piće za grad Dubrovnik, a koji se bazen nalazi u I.a zoni sanitarne zaštite izvorišta Omble.

Riječ je zoni strogog režima zaštite i nadzora u kojoj su zabranjene sve aktivnosti osim onih koje su vezane uz zahvaćanje, kondicioniranje i transport vode u sustav javne vodoopskrbe.

Osim što je kupanje u I.a zoni sanitarne zaštite izvorišta Omble zabranjeno i kažnjivo prema odredbama Odluke o zaštiti izvorišta Ombla (Sl. glasnik Grada Dubrovnika, br: 7/19), te što takvo kupanje predstavlja ugrozu od onečišćenja i zagađenja vode za piće iz izvora Omble, isto je dodatno opasno i za same neodgovorne kupače zbog plivanja i spuštanja niz slap i vrtloge Omble što može rezultirati njihovim ozljeđivanjem ili utapanjem.

Iako je odredbama naprijed navedene Odluke o zaštiti izvorišta Ombla propisano da područje

I.a zone sanitarne zaštite mora biti ograđeno i danonoćno čuvano od strane stražarske službe Vodovoda Dubrovnik d.o.o., kao javnog isporučitelja vodne usluge, a pristup dozvoljen samo osobama koje obavljaju djelatnosti vezane uz javnu vodoopskrbu, u stvarnosti to nažalost nije tako, pošto je pristup prostoru od izvora do slapa Omble, iz kojeg se bazena crpi voda za piće za grad Dubrovnik, sada moguć preko katastarskih čestica 6 i *10. k.o. Komolac, a niti stražarska služba Vodovoda Dubrovnik zasad ne sprječava kupanje u I.a zoni sanitarne zaštite izvorišta Omble, bar ne uspješno.

Nadalje, izvorište Omble, odnosno bazen kojeg čini prostor od izvora do slapa Omble, iz kojeg se bazena crpi voda za piće za grad Dubrovnik, je poprilično zapušten i neuredan.

Predlažemo i molimo da se, radi zaštite i osiguranja izvorišta Omble, vrela života grada Dubrovnika, od onečišćenja i zagađenja, ali i radi zaštite života i zdravlja neodgovornih pojedinaca koji se kupaju s gornje strane slapa i spuštaju niz slap Omble, žurno postavljanjem ograde i stražarskom službom onemogući svaki pristup neovlaštenim osobama I.a zoni sanitarne zaštite izvorišta Omble, te da se žurno primjereno uredi i održava prostor izvorišta Omble.

Public beach “Ombla source”, 16.07.2023.

https://youtu.be/nmvYS1k4aW4

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)