Input your search keywords and press Enter.

Zaslužuju li Konavljani i Dubrovčani znati istinu?

Slijedom informacija da se u Zračnu Luku Dubrovnik prebacuje carinski ured tj. robno carinjenje za teretna vozila sa GP Karasovići gdje je do sada bilo,  molimo odgovorne da se žurno očituju.

Molimo očitovanje, je li točna informacija da se razmišlja o mogućem prebacivanju istog  i to  u ured u Dubrovniku ukoliko se robno carinjenje ne odradi preko prostora ZLD?

Mi u SDP-u smatramo, ako je točna informacija koju imamo,da prebacivanje uvozno/izvoznih procedura na carinski ured Zračna Luka, operativno nije izvodljivo, jer parkinga za teretna vozila nema. Postojeći parking se zasigurno neće moći koristiti u tu svrhu, jer ni sada nije dovoljan za planiranu namjenu — radi se o parkingu Zračne Luke Dubrovnik namijenjenom za osobna vozila.

Isto tako, preusmjeravanje teretnog prometa sa granice bi definitivno dodatno opteretilo i ovako prometno zakrčenu Zračnu Luku.

Opcija koja se također razmatra po našim informacijama je upućivanje teretnih vozila na carinjenje u Dubrovnik, a ona bi za nas u SDP-u  bila još gora solucija, jer kamioni trebaju ići na carinjenje kroz sam centar Dubrovnika koji je već sada prometom itekako opterećen.

Iz potpuno opravdanih razloga, intencija je dosada bila, izmicanje obavljanja carinskih procedura van urbanih sredina.

Radno vrijeme robnoga ureda na GP Karasovići je od 8-20h svaki dan dok je carinjenje u Dubrovniku i u Zračnoj Luci Dubrovnik samo radnim danima od 7:30-15:30h. Primjerice kada roba koja treba biti izvezena iz EU u neku drugu državu kao što je Crna Gora ili Albanija do sada su se carinske procedure rješavale na GP Karasovići tijekom cijelog tjedna, a ubuduće će trebati obavljati samo radnim danima u uredovnom radnom vremenu. Dio robe koja sada pristupi na GP Karasovići trebat će uputiti natrag u neki unutarnji ured da obavi izvozne procedure ili vikendima i blagdanima na najbliži robno-granični prijelaz u ovom slučaju 150 km udaljena Nova Sela.

Svi brojčani pokazatelji (uvoz, izvoz) na GP Karasovići su u porastu na godišnjem nivou i sustigli su urede na Zračnoj Luci i Dubrovnik zajedno. Taj pozitivan trend možemo pripisati oživljavanju gospodarstava susjednih zemalja, kao i organiziranju poduzetnika, u smjeru carinjenja robe, odmah, na granici, što im uvelike reducira troškove poslovanja, kao i utrošak vremena.

GP Karasovići je granični prijelaz BIP kategorije, što znači da postaje graničnog veterinarskog inspektora i fitosanitarnog inspektora moraju biti u neposrednoj blizini robnih carinskih ureda što na Karasovićima i jest slučaj. Na GP Karasovićima je uz sve potrebne službe postoji i kompletna infrastruktura (dostatna parking mjesta za kamione, hala za detaljan pregled, hladnjače za kvarljive proizvode… ).

Osim što bi se potezom ukidanja robnog carinjenja na GP Karasovići negativno utjecalo na prometno izolirani kraj države jer bi kamioni morali vršiti carinjene na prometno opterećenim mjestima, negativne posljedice bi se i odrazile i na gospodarstvo južnog kraj naše županije, a poglavito Konavala.

Molimo žurno očitovanje Župana i odgovornih!

 

 

                                                                                          Županijska organizacija SDP DNŽ

Općinska organizacija SDP KONAVLE

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *