Input your search keywords and press Enter.

Udarna vijest: REPUBLIKA HRVATSKA VLASNIK POLOVICE HOTELA BELVEDERE

Prema podacima iz zemljišnih knjiga, obuhvat DPU Belvedere vrvi nesređenim stanjem.

U posjedovnici (list “A”) z.ul. 1272 k.o. Dubrovnik [prilog 6 – pdf], popisano je osam nekretnina, od kojih se č.zem. 1875/4, č.zem. 1875/6 (AMFITEATAR – prilog 4), č.zem. 1875/8, č.zem. 1877/5, č.zem. 1877/8 i č.zem. 1877/9, u cijelosti nalaze unutar obuhvata DPU Belvedere, dok se č.zem. 1872/15, u cijelosti nalazi izvan obuhvata.

Za svih tih 7 nekretnina, naznačeno je da su “drušveno vlasništvo”, a da pravo korištenja ima HTP Dubrovnik.

Jedna nekretnina [prilog 5] i to baš č.zem. 2459, od 1780 kv.m (tlocrtne) površine (vlasništvo: REPUBLIKA HRVATSKA), djelomično (oko 704 kv.m) je izvan obuhvata DPU Belvedere [dio puta Vlaha Bukovca, označen crnim], a dok je preostalih (oko) 1076 kv.m, unutar obuhvata DPU Belvedere [dio puta Vlaha Bukovca, označen plavim].

Međutim, podatak koji ovu informaciju čini UDARNOM, zapisan je u z.ul. 2755 k.o. Dubrovnik [prilog 2].

Naime, č.zem. 1877/2 k.o. Dubrovnik [prilog 3] je, nakon rješenja Županijskog suda u Dubrovniku, br. Gž-355/09 od 21.02.2011., postala vlasništvo REPUBLIKR HRVATSKE, a na toj nekretnini [crvenim ograničeno u prilogu 1] nalazi se sjeverozapadna “polovina” ZGRADE hotela Belvedere!

Nevjerojatno je da nekretnine: č.zem. 1875/4, č.zem. 1875/6, č.zem. 1875/8, č.zem. 1877/5, č.zem. 1877/8, č.zem. 1877/9 i č.zem. 1877/2 (sve k.o. Dubrovnik), te oko 1076 kv.m č.zem. 2459 k.o. Dubrovnik, koje postoje u zemljišnim knjigama (a to je odlučno za utvrđenje vlasničkog prava), nisu prikazane (“ucrtane”) u katastarskom planu k.o. Dubrovnik (stara izmjera)!

Udruga “Divlja liga vaterpolo” ne želi istraživati koji je službenik dubrovačkog katastarskog operata (prije tridesetak godina) “reambulirao” granice navedenih nekretnina, a da o tome nije sastavio prijavni list.

Udrugu zanima, zašto prije pokretanja postupka stavljanja izvan snage DPU Belvedere, ovlašteni službenici Grada Dubrovnika nisu detaljno provjerili stanje u zemljišnim knjigama za č.zem. 1875/4, č.zem. 1875/6, č.zem. 1875/8, č.zem. 1877/5, č.zem. 1877/8, č.zem. 1877/9, č.zem. 1877/2 i č.zem. 2459 (sve k.o. Dubrovnik)?

za udrugu
DIVLJA LIGA VATERPOLO
Igor Legaz

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *