Input your search keywords and press Enter.

Odluka o privremenom financiranju

Povjerenica Vlade Republike Hrvatske Nada Medović održala je sastanke sa svim pročelnicama i pročelnicima upravnih odjela Grada Dubrovnika na kojima su načelno prihvaćene smjernice sukladno kojima bi već u ponedjeljak trebala biti donesena Odluka o privremenom financiranju.

 

Pročelnice i pročelnici Upravnih odjela Grada Dubrovnika upoznali su povjerenicu Medović s trenutačnom situacijom u svojim odjelima te istaknuli projekte i mjere koje su prioriteti.

Povjerenica Vlade Republike Hrvatske Nada Medović još jednom je istaknula kako su socijalna davanja i projekti koji su u tijeku na prvom mjestu, te sukladno tome na održanom sastanku povjerenica Medović je Upravnom odjelu za obrazovanje, sport, socijalnu skrb i civilno društvo odobrila financijska sredstva za materijalne i financijske rashode osnovnih škola kojima je osnivač Grad Dubrovnik.

Upravnom odjelu za obrazovanje, sport, socijalnu skrb i civilno društvo odobrena su i sredstva za nužne troškove kao i plaće djelatnicima osnovnih škola koji sudjeluju u projektima iznad minimalnog pedagoškog standarda i to u produženom boravku, dnevnom boravku u školi za djecu s poteškoćama u razvoju, stručno razvojnim službama te asistentima u nastavi.

Na održanom sastanku zaključeno je i kako će se naknade korisnicima socijalnih programa Grada Dubrovnika započeti uplaćivati već idući tjedan, odnosno od 8. veljače 2017. godine.

Odluka će obuhvatiti sve važeće mjere i oblike socijalne pomoći uključivo mjesečni dodatak od 300 kuna osobama starijim od 65 godina, a koji nemaju vlastitu mirovinu i druga primanja. Riječ je o socijalnoj mjeri koja je donesena krajem prošle 2016. godine.

Nakon pribavljenog mišljenja Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske, Mjerama Socijalnog programa za razdoblje siječanj – ožujak 2017. godine, osigurati će se i financijska sredstva za financiranje udruga civilnog društva.

Odlukom o privremenom financiranju osigurati će se i sredstva za subvencije najma stana mladima i osobama slabijeg imovnog stanja, mjesečni dodaci umirovljenicima i korisnicima osobne invalidnine, dar za novorođeno dijete, kao i sredstva za stipendije učenicima i studentima, ali i subvencije zrakoplovnih karata i subvencije cijene cestarine.

Zaključeno je i kako će se Upravnom odjelu za kulturu i baštinu osigurati financijska sredstva za redovan rad ustanova u kulturi odnosno sredstva za isplate plaća zaposlenicima, troškovi redovitog poslovanja kao i minimalni rashodi za programe.

Započeti projekti i aktivnosti iz nadležnosti Upravnog odjela za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša nastavit će se pripremati do faze kada nastupa javna rasprava.

Dogovoreno je i da će povjerenica Medović uputiti dopis ministarstvu financija za dobivanje suglasnosti za sklapanje ugovora o tiskanju jedinstvenih muzejskih ulaznica i dubrovačke kartice jer je riječ o izravnom prihodu Grada Dubrovnika.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.