Input your search keywords and press Enter.

Tvrtka “Vila Larus” d.o.o. nije vlasnik, ni suvlasnik, bilo kojeg dijela ulice Vlaha Bukovca

Udruga “Divlja liga vaterpolo” pribavila je isprave, iz kojih se jasno vidi da Općinski sud u Dubrovniku, rješenjem, br. Z-2363/94 od 03.04.1996., nije prihvatio prijedlog Ureda za katastarsko-geodetske poslove Dubrovnik, da se, na temelju prijavnog lista od 16.11.1994., promjeni oblik (skrati) č.zem. 2459 k.o. Dubrovnik, tlocrtne površine 1780 kv.m.

Dakle, vlasnik dijela ulice Vlaha Bukovca, od samostana Sv. Jakova do nekadašnje kuće Nikole Barbarića, je Republika Hrvatska, a ta nekretnina nije bila predmetom procjene u postupku pretvorbe društvenog poduzeća “Belvedere” s.p.o.

za udrugu DIVLJA LIGA VATERPOLO
Igor Legaz

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *