Input your search keywords and press Enter.

Treća radionica za dionike za zaštićena područja i područja ekološke mreže poluotoka Pelješca

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije, u sklopu projekta Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000, izrađuje pet planova upravljanja za zaštićena područja i područja ekološke mreže Natura 2000, kao jedan od suradnika predmetnog projekta, čiji je nositelj Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja.

 Treća dionička radionica za potrebe izrade Plana upravljanja za zaštićena područja i područja ekološke mreže: Pelješac (PU 6147) održat će se 28. rujna 2021. godine (utorak) u Stonu (Knežev dvor) s početkom u 10:00 sati.

Ovo je ujedno treća od ukupno 4 planirane dioničke radionice u procesu izrade Plana upravljanja za područje poluotoka Pelješca koja će obuhvatiti sljedeća zaštićena područja i područja ekološke mreže:

  • HR3000163 Stonski kanal
  • HR3000167 Solana Ston
  • HR3000162 Rt Rukavac – Rt Marčuleti
  • HR2001364 JI dio Pelješca
  • HR2000141 Gorska jama
  • Značajni krajobraz Uvala Prapratno
  • Značajni krajobraz Uvala Vučine

Plan upravljanja zaštićenim područjem i/ili područjem ekološke mreže je strateški dokument javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže. To je obavezan dokument za donošenje za zaštićena područja na temelju Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) te za područja ekološke mreže na temelju Uredbe o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (Narodne novine broj 80/19) koji za cilj ima dugoročno planirati aktivnosti sa svrhom očuvanja svih prirodnih vrijednosti zbog kojih  je neko područje zaštićeno, te poticati održivi razvoj s ciljem očuvanja područja za buduće nadolazeće generacije. Donosi se za razdoblje od deset godina uz mogućnost izmjene i/ili dopune nakon pet godina.

Iako je Plan upravljanja strateški, dugoročni i planski dokument Ustanove, podrazumijeva obveznu primjenu za sve subjekte koji obavljaju bilo kakvu djelatnost u zaštićenom području. Uključivanje javnost u samu izradu Plana upravljanja je ključan i iznimno važan proces koji za cilj ima dobiti što relevantnije i točnije podatke o aktivnostima, vrijednostima i ugrozama u zaštićenom području. Dionici imaju važnu ulogu u poznavanju područja, vrijednostima i ugrozama istih te će njihova iskustva, mišljenja kao i svakodnevno djelovanje u ciljanom području svakako imati veliki utjecaj u izradi konačnog dokumenta – Plana upravljanja.

Rezultati prikupljeni tijekom predviđenih radionica koristit će se prilikom obrade podataka i njihovom implementiranju u konačan dokument predmetnog Plana upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Natura 2000.

Pored zaštićenih područja i područja ekološke mreže poluotoka Pelješca, izrađuju se planovi upravljanja za zaštićena područja i područja ekološke mreže za kopneni i morski dio Općine Konavle, kopneni i morski dio otoka Korčule te kopneni i morski dio Malostonskog zaljeva te za područje ekološke mreže Natura 2000 Srednjedalmatinski otoci i Pelješac, značajno za očuvanje ptica.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 186.497.150,36 kn, a financiran  je iz Europskih strukturnih investicijskih fondova u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode dnž

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *