Input your search keywords and press Enter.

Svjetski dan močvarnih staništa

Datum 2. veljače obilježava se Svjetski dan močvarnih staništa.

Na taj dan 1971. godine u iranskome gradu Ramsaruusvojena je Konvencija o zaštiti močvarnih područja od međunarodnog značaja tzv. Ramsarska konvencija. Cilj konvencije je očuvanje i razumno korištenje močvarnihstaništa u svrhu održanja  bioraznolikosti te osiguranja dovoljno prirodnih resursa za ljude čiji svakodnevni život i aktivnosti  ovise o močvarnim sustavima.

Svjetski dan močvarnih staništa svake godine održava se pod drugim motom, a ove godine glasi: Močvare i klimatske promjene.

Delta rijeke Neretve jedina je prava delta i ujedno najveće riječno ušće u Republici Hrvatskoj te je jedno od malobrojnih preostalih takvih područja u Europi. Sastoji se od ostataka rijetkih sredozemnih močvara s očuvanim obalnim lagunama i velikim površinama močvarnih staništa, a  posebno se ističu tršćaci zato što u njima obitavaju mnogobrojne ugrožene vrste, posebno ptice.

Močvarna staništa jedan su od najugroženijih ekoloških sustava zbog isušivanja, onečišćenja i prekomjernoga iskorištavanja.

Na njih u velikoj mjeri utječu i klimatske promjene čije su posljedice zbog pojačanih ljudskih aktivnosti zadnjih desetljeća sve intenzivnije.

Klimatske promjene mijenjajući hidrologiju močvara, te posredno i floru i faunu koja ovisi o močvarama, dovode do otpuštanja velikih količina ugljika pohranjenog u močvarama što neizravno može utjecati na povećanje klimatskih promjena.

Iako močvarna staništa pokrivaju samo oko 5% Zemljine površine, ona imaju veliku ulogu štiteći od posljedica klimatskih promjena. Močvare tako smanjuju opasnost od poplava skupljajući i zadržavajući velike količine poplavne vode poput spužve, ublažavaju sušu, učvršćuju obalu, skladište velike količine ugljikovogdioksida koji najviše podiže temperaturu Zemljine površine.

Vrlo je važno da kao pojedinci poradimo na ublažavanju posljedica klimatskih promjena  te postanemo svjesni važnosti močvara.

Iz tog je razloga Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije, koja već kontinuirano svake godine obilježava Svjetski dan močvarnih staništa, provela online anketu u kojoj su sudjelovale sve osnovne i srednje škole na području doline Neretve.

Javna ustanova u sklopu svoje redovne djelatnosti održava edukacije u cilju jačanja svijesti lokalnog stanovništva i šire javnosti. Stoga je i ova online anketa imala za cilj edukaciju i jačanje svijesti učenika o klimatskim promjenama i važnosti očuvanja močvarnih staništa za opstanak biljnih i životinjskih vrsta pa tako i čovjeka.

 

 

Ana Tutavac, dipl. ing. biologije
Stručna suradnica

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.