Input your search keywords and press Enter.

Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja naselja Zaton Mali i naselja Bunica predstavljen je jučer mještanima Malog Zatona i Bunice u gradskoj vijećnici, a prezentaciji je nazočio gradonačelnik Grada Dubrovnika Mato Franković te predsjednik Mjesnog odbora Zaton Emilio Puljizević.

U svom izlaganju pročelnik Upravnog odjela za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Božo Benić obrazložio je zakonski okvir i razloge pokretanja procedure izrade UPU-a. Istaknuo je kako se zona obuhvata ovog plana odnosi na neizgrađeno i neuređeno građevinsko područje naselja koje je kao takvo definirano još Prostornim planom uređenja Grada Dubrovnika 2005. godine. Sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju i Prostornog plana uređenja, ishođenju akata za gradnju na ovom području nije moguće pristupiti prije izrade i donošenja UPU-a, kojim bi se, uz ostalo, definirala osnovna prometna, komunalna i druga infrastrukturna rješenja. Uvjeti gradnje pritom moraju slijediti smjernice Prostornog plana uređenja kao plana višeg reda. Također, u sklopu izrade plana potrebno je provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš, čiji se rezultati i smjernice u konačnici moraju integrirati u plansko rješenje.

Na kraju prezentacije predstavnici nadležnog upravnog odjela odgovarali su na pitanja, nakon čega su okupljeni mještani na upit gradonačelnika da se izjasne dizanjem ruku jesu li suglasni da se prijedlog Odluke o izradi UPU a uputi na sljedeću sjednicu Gradskog vijeća jednoglasno dali svoju potporu pokretanju izrade UPU-a.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.