Input your search keywords and press Enter.

Srđ je Grad: Razvoj Golf počinje s ucjenama Grada Dubrovnika

Prenosimo u potpunosti priopćenje KLGB Srđ je Grad:

Već iz činjenice da je Razvoj golf d.o.o. javno objavio službenu predaju dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole za rekonstrukciju tvrđave Imperijal, jasno je da se radi o pokušaju javnog ucjenjivanja Grada Dubrovnika u svrhu toga da Grad Dubrovnik zatraži ishođenje građevinskih dozvola za izgradnju pristupnih cesta na platou Srđ, odnosno da Grad Dubrovnik bude – investitor!

Premda smo više puta upozoravali Grad Dubrovnik i uporno tražili raskid Ugovora o koncesiji, odnosno to da Grad proglasi da su se stekli uvjeti za raskid, Gradsko vijeće nije našlo za shodno to napraviti.

Sada stvari dolaze na naplatu i Razvoj golf d.o.o. kreće u otvorenu ucjenu Grada Dubrovnika.

Ipak, prethodno treba reći nekoliko činjenica zbog kojih Razvoj golf d.o.o. ne može dobiti građevinsku dozvolu u ovom postupku:

a.) Nakon što je Konzervatorski odjel u Dubrovniku odbio prvotno idejno rješenje rekonstrukcije tvrđave Imperijal, Razvoj golf d.o.o. nastavio je više puta tražiti izmjene konzervatorskih smjernica. Njihovi su apetiti porasli, smatrajući da za to imaju potporu i u vijećnicima Dubrovačkog dogovora. Čitav se postupak tada pomiče prema Zagrebu. Razvoj golf d.o.o. traži mišljenje Vijeća za kulturna dobra koje prihvaća njihovo idejno rješenje. To je rješenje u kojem je Muzej Domovinskog rata bio predviđen u zapadnom bastionu.
Za daljnju razradu idejnog projekta formirano je Povjerenstvo pri Ministarstvu kulture, u Upravi za zaštitu kulturne baštine u kojem su bila tri člana: Miljenko Domijan, Tomislav Petrinec i Bruno Diklić.
Temeljem potvrde ovog Povjerenstva prihvaćeno rješenje odobrio je, tj. izdao je posebne uvjete i Konzervatorski odjel u Dubrovniku. To je rješenje s Muzejom Domovinskog rata u zapadnom bastionu. Nakon što je intervencijom KLGB Srđ je Grad i braniteljskih udruga Gradsko vijeće odbilo ovo rješenje smještaja Muzeja Domovinskog rata u zapadnom bastionu, na sjednici Gradskog vijeća prihvaćeno je idejno rješenje, ali samo za pitanje smještaja Muzeja Domovinskog rata u središnjem dijelu, a nipošto za čitav idejni projekt. Naravno da Gradsko vijeće, s obzirom na to da nije stručno tijelo, ne može dati rješenje za čitav idejni projekt, ono, u skladu s Ugovorom o koncesiji može jedino odobriti ili ne odobriti izmjenu pozicije Muzeja Domovinskog rata, a Konzervatorski odjel u Dubrovniku, jedino je tijelo koje je za to stručno i nadležno. Gradskom vijeću nikad nije dostavljen na uvid i raspravu Idejni projekt rekonstrukcije cijele tvrđave, što je investitor bio u obavezi prema Ugovoru o koncesijii.
Konačno, projektno rješenje iz glavnog projekta nije rješenje koje je odobrilo Vijeće za kulturna dobra, ni Povjerenstvo pri Ministarstvu kulture u Upravi za zaštitu kulturne baštine, a po svemu sudeći niti Konzervatorski odjel u Dubrovniku.

b.) Drugi razlog zašto Grad Dubrovnik ne može dati zakonito odobrenje za građenje jest činjenica da lokacijska dozvola, koja je bila izdana dana 12.10.2015. od strane Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja RH, a na zahtjev Razvoj golfa d.o.o. u poglavlju VI., izričito tvrdi da je za izdavanje građevinske dozvole za Rekonstrukciju tvrđave Imperijal prethodno potrebno ishoditi građevinske dozvole za podfaze Faze I.01 oznake I.01.1 – I.01.4. Radi se o 4 građevinske dozvole od kojih niti jedna još nije izdana. Jednako tako, za dobivanje uporabne dozvole za rekonstrukciju tvrđave Imperijal, a to je uvjet za početak poslovne djelatnosti, kao i za početak naplate koncesijske naknade od 3% ukupnih godišnjih prihoda, potrebno je prethodno ishođenje uporabnih dozvola za sve nabrojane 4 faze. Tko mora zatražiti ishođenje građevinske dozvole i biti investitor ovog višemilijunskog projekta – Grad Dubrovnik?!?!?

c.) Treći razlog zbog kojeg Grad Dubrovnik ne smije izdati građevinsku dozvolu jest to što predloženi glavni projekt rekonstrukcije tvrđave Imperijal nije u skladu s UPU-om po kojem u Knjizi I. Odredbe za provođenje, u dijelu koji govori o tvrđavama (oznaka R5-T) jedino i izričito stoji:
„U okviru prostorno funkcionalne cjeline namijenjene golf igralištima i pratećim sadržajima, smještene su i postojeće tvrđave Fort Imperial i Strinčjera koje predstavljaju dio jedinstvenog fortifikacijskog krajolika platoa Srđ. Tvrđave se rekonstruiraju i dobivaju novu, pretežito kulturnu namjenu, sukladno konzervatorskim uvjetima. Također su i dio jedinstvenog rekreacijskog parka“. Predloženo projektno rješenje ne predstavlja ono što je UPU-om određeno, dakle prostor pretežno kulturne namjene, jer u njemu prevladavaju ugostiteljski i poslovni objekti.

d.) Ono što ostaje otvoreno jest pitanje glavnim projektom planirane površine zahvata obzirom na činjenicu da UPU za zahvate na tvrđavama, a to se odnosi na Strinčjeru i na Imperijal, dopušta površinu od svega 8.700 m2. Ako se oduzme površina Strinčjere od 1.510m2, za tvrđavu Imperijal preostaje svega 7.190m2. Budući da je Ugovor o koncesiji vrlo dvojbene pravne osnove, kao i to da je povećanje od 100 na 310 ha presudom Višeg upravnog suda postalo nelegalno, ovim putem šaljemo još jedno upozorenje Gradu Dubrovniku – ukoliko ne želimo upasti u probleme milijunskih odšteta, Grad mora raskinuti Ugovor o koncesiji i nipošto se ne smije postavljati kao investitor na Srđu.

KLGB Srđ je Grad

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *