Input your search keywords and press Enter.

Dana 19.06.2020., predstavnici Solaris Bus&Coach S.A. pokušali su po drugi puta ispuniti svoju ugovornu obvezu isporuke 11 gradskih autobusa Solaris Urbino 12 prema Ugovoru o javnoj nabavi  “Solo gradski niskopodni autobusi koji koriste diesel kao pogonsko gorivo”, broj postupka javne nabave: JNVV 10/18. sklopljenog između Naručitelja Libertas Dubrovnik d.o.o. iIsporučitelja Solaris Bus & Coach S.A. (SBC). Naručitelj je ponovno odbio primiti autobuse uz tvrdnju da ne ispunjavaju tehničke uvjete u dijelu konfiguracije mjenjača (usporivač/retarder). SBC tvrdi da su autobusi proizvedeni u skladu sa tehničkim specifikacijama natječajnog postupka, kao i u skladu sa ishodima žalbenih postupaka koji su vođeni u dva navrata ispred Državne Komisije kao i odluke Visokog Upravnog Suda.

 

28.05.2020. predstavnici Solaris Bus & Coach S.A. (SBC) po prvi puta su pokušali izvršiti isporuku 11 diesel autobusa u skladu sa Ugovorom o javnoj nabavi  “Solo gradski niskopodni autobusi koji koriste diesel kao pogonsko gorivo”, broj javne nabave: JNVV 10/18. potpisanog sa Naručiteljem Libertas Dubrovnik.d.o.o.Međutim, isti su odbijeni uz obrazloženje da ne ispunjavaju tehničke uvjete natječajnog postupka.

 

Kompanija SBC uvjerena je da je cijelokupni postupak natjecanja provela u dobroj vjeri, poštujući sve zakonske i proceduralne norme vezane uz Zakon o javnoj nabavi, Zakon o obveznim odnosima kao i procedure vezane uz spomenuti postupak javne nabave.

 

Skrećemo pažnju medija činjenici da je u ovom postupku Državna Komisija u dva navrata donijela odluku u korist SBC kao Ponuditelja, a Visoki Upravni Sud Republike Hrvatske je svojom presudom odbio tužbu Autohrvatska d.o.o. i time Ugovor o javnoj nabavi za predmetni postupak proglasio pravomoćnim.

 

Nastavno na ove činjenice donosimo izvatke iz podnesaka Naručitelja Državnoj Komisiji i Visokom Upravnom Sudu tijekom žalbenog postupka a vezano upravo uz problem konfiguracije ponuđenog mjenjačkog sklopa ZF Ecolife 6AP 2000B:

 

Sastavni dio provedenog postupka javne nabave jest i podnesak Naručitelja od 14.kolovoza 2019.godine kojim su se očitovali na žalbu ponuditelja Auto Hrvatska prodajno servisni centri d.o.o. na odluku o odabiru i u kojem na str. 5. navode:

rezimirano glede mjenjača ZF serija Ecolife, tip 6AP, varijanta 2000B bio on sa sekundarnim retarderom/usporivačem ili on bio sa primarnim retarderom/usporivačem svakako je u cijelosti prihvatljiv u kontekstu odjeljka br. 6. Tehničkih specifikacija vozila, u potonjem slučaju s osnova jednakovrijednosti glede toč. 6.1. Tehničke specifikacije vozila.

 

U odgovoru na upravnu tužbu kojom je Auto Hrvatska prodajno servisni centri d.o.o. ustala protiv rješenja Državne komisije, u vezi primarnog retardera, Naručitelj navodi, cit. iz presude Viskog upravnog suda Republike Hrvatske od 20.studenog 2019.godine, poslovni broj UsII-523/19:

u slučaju kada ponuditelja u Tehničkim specifikacijama i ne naznači da nudi jednakovrijedan proizvod, a dokazi o jednakovrijednosti proizvoda budu dostavljeni/dostupni naručitelju, naručitelj ih je dužan uzeti u obzir pod uvjetom da time ne dolazi do pregovaranja u vezi predmeta javne nabave. Dokazi na koje tužitelj upućuje ukazuju da mjenjač ZF serija Ecolife, tip 6AP, varijana 2000B s primarnim retarderom ima jednakovrijedne karekteristike mjenjačima sa sekundardnim retarderom koji ima četiri stupnja prijenosa….Postoje prijevoznici kod kojih su prihvaćeni, ugovoreni i sada već i isporučeni autobusi upravo sa mjenjačima ZF, serija Ecolife, što je sve bez ikakvih primjedbi i financijskih korekcija prihvaćeno i od SAFU (npr. Pulapromet d.o.o.). Rezimira kako je ponuđeni mjenjač, bilo sa sekundarnim retarderom/usporivačem ili primarnim retarderom/usporivačem, tehnički prihvatljiv s ocjene jednakovrijednosti.

 

 

Unatoč svemu navedenom, čak protivno vlastitim podnescima tijekom žalbenih postupaka pred Državnom komisijom i Visokim Upravnim Sudom, Naručitelj je ustrajao u kompromitaciji cjelokupnog postupka isporuke autobusa uz tvrdnje da autobusi imaju „tehničke nedostatke“ zbog kojih iste ne mogu prihvatiti.

 

Najviši predstavnici SBC, prisutni u Dubrovniku tijekom pokušaja ponovne primopredaje autobusa, ostali su žgroženi i duboko šokirani svjedočivši kako predstavnici policije i gradskog redarstva spriječavaju prilazak autobusa Solarisa sjedištu tvrtke Libertas Dubrovnik, dok u isto vrijeme Gradonačelnik Dubrovnika javnim objavama karakterizira Upravu Kompanije SBC prevarantima i prijeti kaznenim prijavama.

U ozračju pozitivnih poslovnih praksi i poslovne etike, Kompanija SBC ustraje pri odluci da ostavi otvorenu mogućnost za pronalazak zajedničkog rješenja. Naglašavamo kako je do danas uložen vrlo veliki trud za susrete sa Naručiteljem i objašnjavanjem pozicije SBC, unatoč vrlo otežanim uvjetima putovanja, uzrokovanim pandemijom COVID.

Ukoliko u slijedećim danima neće biti napretka u pronalasku obostrano prihvatljivog rješenja, SBC će pokrenuti postupke u cilju zaštite svojih interesa kao i nadoknadi štete.

Željeli bismo izraziti duboko žaljenje građanima grada Dubrovnika što im je uskraćeno korištenje proizvoda koji bi značajno poboljšali uslugu javnog prijevoza kao i pozitivan učinak na okolinu grada baš kao što Solaris autobusi to čine u gotovo svim velikim gradovima Europe isvijeta.

 

Prilog: Mišljenja o mjenjaču Ecolife 6AP u odnosu na VOITH Diwa prema dostupnoj dokumentaciji Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Sveučilišta u Splitu

 

FESB_Mišljenje_ZFEcolife_vs_VOITHDiwa_20200620

 

Petros Spinaris

Deputy CEO

Solaris Bus & Coach

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *