Input your search keywords and press Enter.

Sanitat mora ispraviti sve nezakonitosti koje su građanima izazvale financijske poteškoće

Upućujemo javni poziv građanima da nam se jave s ciljem podupiranja u daljnjim postupcima. Nažalost, moramo se boriti s onima koji bi trebali biti naš servis i raditi za našu
dobrobit.
U dubrovačkim medijima jučer je objavljeno priopćenje Sanitata Dubrovnik d.o.o. u kojem su, potaknuti
najnovijim medijskim natpisima od strane liste Srđ je Grad o nezakonitom postupanju Sanitata
d.o.o., odnosno naplati po Odluci o organizaciji, načinu naplate i kontrole parkiranja u Gradu Dubrovniku
(Službeni glasnik Grada Dubrovnika broj 12/09.), a koja je ukinuta Odlukom Visokog Upravnog suda
RH posl.br: Usoz-125/2012- 6 od 30. svibnja 2014., potvrdili da je „aktualna uprava samim svojim
dolaskom dala nalog odvjetnicima koji zastupaju Sanitat Dubrovnik d.o.o. za povlačenjem svih tužbenih
zahtjeva, djelomično ili u cijelosti, koji su pokrenuti temeljem ukinute  Odluke o organizaciji, načinu
naplate i kontrole parkiranja u Gradu Dubrovniku (Službeni glasnik Grada Dubrovnika broj 12/09.)”.
Hrvatska udruga korisnika parkirališnih usluga, jedina takva udruga u Republici Hrvatskoj, smatra da je
ovom izjavom jedan od ciljeva naše Udruge postignut jer se time stopiraju nezakonite ovrhe. Usprkos
apelima u posljednjih 6 mjeseci, tek nakon izlaska u medije Sanitat Dubrovnik d.o.o. je morao popustiti.
Na ovome se nećemo zaustaviti, sve nezakonitosti koje su kao posljedice imale financijske i druge
teškoće građanima se moraju ispraviti, do Odluke koja je ukinuta, ali i nakon.
Premda Sanitat Dubrovnik d.o.o. tvrdi da su stopirani postupci nezakonitih ovrha, mi iz Udruge imamo
saznanja da Sanitat i nakon nove Odluke Gradskog vijeća posluje suprotno naputcima istog u vezi
naplate parkiranja i službe „PAUK“. O tome ćemo tražiti očitovanja odgovornih i nadležnih.
Upućujemo javni poziv građanima da nam se jave, da nas podupru u daljnjim postupcima. Nažalost,
moramo se boriti s onima koji bi trebali biti naš servis i raditi za našu dobrobit.

S poštovanjem,

Hrvatska udruga korisnika parkirališnih usluga

Mario Miletić, predsjednik

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *