Input your search keywords and press Enter.

Saniraju se oštećenja na cestama na području Mokošice i Knežice

 

Grad Dubrovnik je putem nadležnog Upravnog odjela za promet i ugovornog izvođača radova započeo sa sanacijom oštećenja na kolniku bivše županijske ceste Sustjepan-Mokošica u naselju Mokošica.

Prethodno su izvedeni radovi sanacije oštećenja i udarnih rupa na cesti Put uz more (Rijeka dubrovačka), a u pripremi je i sanacija spojne ceste između bivše županijske ceste Sustjepan – Mokošica i ceste Put uz more.

 

U sklopu programa redovnog i pojačanog održavanja cesta i javnih prometnih površina izvest će se i radovi sanacije udarnih rupa u naselju Knežica. Svi radovi biti će završeni do kraja ovog tjedna.

 

Procijenjena vrijednost radova iznosi oko 200.000 kuna.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.