Input your search keywords and press Enter.

Rješavanje komunalnih problema oko vile Katino

Zamjenik gradonačelnika Željko Raguž sa suradnicima održao je sastanak s predstavnicima tvrtke Mikado i predsjednikom Mjesnog odbora Luke šipanske Božom Brajovićem oko rješavanja problema nastalih za vrijeme izgradnje Vile Katino na Šipanu, točnije oko zbrinjavanja iskopa, rekonstrukcije srušenog mola te asfaltiranja šumskog puta prema Veljem vrhu.

Predstavnici tvrtke Mikado iskazali su namjeru investitora da u suradnji sa službama Grada Dubrovnika riješe sve nastale probleme. Višak iskopa zbrinut će se u skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom, a mol će se sanirati u skladu s konzervatorskim smjernicama, budući da se radi o zaštićenom spomeniku kulture. Put koji vodi prema Veljem vrhu asfaltirat će se cijelom dužinom uz prethodno polaganje cjevovoda u dogovoru s Vodovodom Dubrovnik.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *