Input your search keywords and press Enter.

Rezultati Natječaja za vizualni identitet projekta participativno budžetiranje

Na otvoreni Natječaj za dizajn vizualnog identiteta, slogana i naziv projekta participativnog budžetiranja grada Dubrovnika, pristiglo je ukupno 13 radova. Na zasjedanju održanom 07. studenog 2019. godine, Ocjenjivački sud u sastavu: Jelena Tamindžija (predsjednica Ocjenjivačkog suda), Marita Bonačić, Damir Bralić, Alisa Aliti Vlašić, i Marijana Aksić Vitković, jednoglasno su donijeli odluku o nagradama:

PRVU NAGRADU osvojio je rad pod šifrom A1, zajednice Filburg d.o.o./Hot Dog d.o.o., autora: Andrej Filetin, Maro Pitarević

Koncept: D kao dijalog

Naziv projekta: za bolji Grad

Slogan projekta: Moje ideje postaju djela

Obrazloženje odluke:

Rješenje u konceptu i grafičkoj izvedbi kvalitetno podržava i vizualizira tezu ove inicijative da se spoj građana i institucija temelji na dijalogu – poziva građane na dijalog (dubrovački dijalog) i proaktivnost kroz alat izravne demokracije, pritom ohrabruje percepcijom pozitivne, bolje budućnosti za Grad, odnosno građane.  U tu svrhu mobilizira tipografsku sliku verzalnog slova ‘D’ koja je posljednjih godina prepoznata i prisutna kao vizualni označitelj Grada (logotip grada, logotip DURA-a i sl.). U ovom rješenju taj označitelj doživljava inovativnu nadogradnju te  postaje i svojevrsni dinamički interfejs koji poziva na akciju i participaciju – simbolički nudi „unos“ novog, potrebitog unutar područja Grada. Rješenje funkcionira i na simboličkoj (kao znak) i utiliratnoj razini (kao urbana intervencija) i to u svim potrebnim mjerilima analognih i digitalnih platformi te je izuzetno podatan za primjenu u širokom spektru medija.

Žuta boja kao dominantna (ujedno asocijacija na post-it papiriće – radioničarski element) provociraju aktivaciju i akciju građana, u duhu pozitivnog dijaloga i razmjene te evaluacije individualnih ideja i prijedloga. Kvaliteta rješenja prepoznaje se u samostalnom funkcioniranju, ali i u sprezi sa sloganom ili sustavom slogana koji se adaptiraju i stavljaju fokus na određenu, posebnu problematiku. Osnovni slogan ‘Za bolji Grad’ koji naoko djeluje jednostavan i populistički, s velikim slovom ‘G’ u riječi ‘grad’ nedvosmisleno denotira Dubrovnik i u sprezi s vizualom stvara kohezivnu cjelinu te se spretno izvlači iz stereotipa sličnih. Slogan projekta izravno, jasno i jednostavno sugerira moć izravne demokracije, realizaciju ideja, te u konačnici povjerenje u proces. Pod egidom „D kao dijalog“ otvara se i prostor čitanja znaka i slogana kao šava između tradicije republike (res publicae ili stvari naroda) i ove institucionalne inicijative koja omogućava pojedincu da iznosi ideje bitne za zajednicu i aktivno mijenja budućnost nabolje.

rezultata „Natječaja za vizualni identitet projekta participativno bu

DRUGU NAGRADU osvojio je rad pod šifrom A2, zajednice Bonsenjo &P, autora: Kristina Mirošević, Ivana Putica

Koncept i naziv projekta: Kvartokracija

Slogan projekta: zamisli. sudjeluj. ostvari.

Obrazloženje odluke:

Osnovna kvaliteta ovog rješenja je u području jasnog raslojavanja koraka kroz vrlo jasne, atraktivne i poticajne info grafike koje građanima jasno vizualno artikuliraju proces kroz potrebne korake – od ideje do rješenja (zamisli. sudjeluj. ostvari.). Međutim, nazivu projekta nedostaje verbalni identitet ciljanog područja te je otežana komunikacija poruke s mlađim dobnim skupinama. Rad se posebno istaknuo visokom kvalitetom ilustracija koje su dosljedno primijenjene na različitim kanalima komunikacije. Upotreba poznate kombinacije boja, prepoznatljive za Grad, usidruje rješenje u identitetskom prostoru kojem se obraća. Kratka, izravna i jasna poruka slogana – plan od tri koraka, potiče na akciju, mogućnost djelovanja. Rješenje infografički vrlo plastično približava bit projekta te budi interes na uključivanje.

TREĆU NAGRADU osvojio je rad pod šifrom A12, zajednice Bertina i Čotić Design, autora: Matea Bertina, Karla Čotić

Naziv projekta: Na(ša) zbilj(a)

Slogan projekta: Ostavi svoj trag, izgradi našu zbilju!

Obrazloženje odluke:

Trećeplasirani natječajni rad nudi rješenje u odgovarajućem verbalnom okviru, vrlo autentičnom za Grad Dubrovnik. Slogan poziva na aktivnost građana, dajući priliku za osobnu identifikaciju sa zbiljom koju živimo. Ono zbog čega je žiri visoko valorizirao ovaj rad bogata je i izuzetno informativna animacija, u formi didaktičke priče koja značajno nadilazi sva pristigla rješenja. Sam naziv smješten u predloženom grafičkom obliku je prekompleksan i nerazumljiv. U segmentu grafičkog oblikovanja rješenju nedostaje potreban pozitivan naboj i motivirajuća atraktivnost.

 

Ena Soprano, mag. rel. publ.

Viša stručna suradnica za opće poslove

 

 

 

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *