Input your search keywords and press Enter.

Rezervat Lokrum partner u projektu “Povijesni vrtovi dubrovačkog područja”

Javnoj ustanovi Rezervat Lokrum, kao partneru Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (HAZU), Turističke zajednice grada Dubrovnika i udruge DART, na projektu “Povijesni vrtovi dubrovačkog područja” odobrena su bespovratna sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj u procijenjenom iznosu od 6.674.737,18 kuna.

Financijsko sudjelovanje Rezervata Lokrum u trogodišnjem projektu koji se počinje provoditi 1. prosinca procjenjuje se na 9.564.435,26 kuna, dok će se navedenim bespovratnim sredstvima sufinancirati projektne aktivnosti u udjelu od 70 posto. Na razini svih partnera projekt je ukupno vrijedan 18.289.422,37 kuna s odobrenim bespovratnim sredstvima u iznosu od 10.932.344,70 kuna, što čini 70 posto od ukupnog prihvatljivih troškova koji iznose 15.665.291,44 kuna. Cjelovite i detaljne informacije o učešću i bespovratnim sredstvima za projektne aktivnosti čiji je nositelj JU Rezervat Lokrum bit će definirane krajem studenog, odnosno nakon potpisivanja zasebnih sporazuma.

Naime, projektni prijedlog „Povijesni vrtovi dubrovačkog područja“ prijavljen je i prihvaćen u ograničenom postupku dodjele bespovratnih sredstava „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine“ u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija za financijsko razdoblje 2014. – 2020., a ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava sklopljen je u petak 26. listopada u Hvaru. Uz nazočnost premijera Andreja Plenkovića i članova Vlade ugovor su potpisali akademik Zvonko Kusić, predsjednik HAZU-a kao nositelja projekta, ministrica regionalnog razvoja i fondova EU Gabrijela Žalac i ravnatelj Središnje agencije za financiranje i provedbu projekata EU Tomislav Petric. Svečanom potpisivanju ugovora nazočio je i ravnatelj Rezervata Lokrum Ivica Grilec.

Kao najznačajnije aktivnosti za Javnu ustanovu Rezervat Lokrum u sklopu projekta, koji će se između ostaloga koristiti za obnovu i razvoj Arboretuma Trsteno, ističu se uspostava brodske veze između Arboretuma Trsteno i Rezervata Lokrum i izrada Studije upravljanja posjetiteljima s akcijskim planom.

Aktivnosti također uključuju izradu marketinške i komunikacijske strategije te plana brendiranja nove turističke destinacije “Povijesni vrtovi dubrovačkog područja”, izradu glavnog projekta izgradnje kabelske kanalizacije i optičke mreže na otoku Lokrumu, uspostavu sustava praćenja kvalitete sastavnica okoliša te praćenja kretanja posjetitelja s ciljem učinkovitog korištenja i upravljanja zaštićenim područjima Rezervata, uspostavu interpretacijskih punktova povijesnih vrtova u Arboretumu Trsteno i Rezervatu Lokrum, dizajniranje i izradu prototipa suvenira te instalaciju pametnih spremnika za odvojeno prikupljanje otpada i prešanje otpada na javnim površinama i druge urbane opreme.

Projekt „Povijesni vrtovi dubrovačkog područja“ iznimno je važan za turistički razvoj i ponudu šireg dubrovačkog područja, ali i za rasterećenje dubrovačke povijesne jezgre. Ulaganjem u Centar za edukaciju i multimedijalnu prezentaciju te nabavom broda za prijevoz putnika između dva spomenuta lokaliteta, projekt budućim posjetiteljima pružit će se potpuni doživljaj hrvatske prirodne baštine poštujući pri tome sve aspekte održivog razvoja.

Petar Ipšić
Viši savjetnik I

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.