Input your search keywords and press Enter.

Raspored preuzimanja udžbenika u dubrovačkim osnovnim školama

Dubrovačke osnovne škole objavile su raspored preuzimanja kompleta besplatnih udžbenika.
Dovoljno je da na preuzimanje udžbenika dođe jedan roditelj, ali su prilikom preuzimanja dužni predočiti preslike osobnih iskaznica oba roditelja odnosno skrbnika ili jednog roditelja ukoliko se radi o jednoroditeljskoj obitelji, te potpisati izjavu kojom se obvezuju da će učenik čuvati te vratiti udžbenike krajem školske godine.  Osobne iskaznice trebaju biti kopirane s obje strane.
Za OŠ Lapad i PŠ Montovjerna podjela udžbenika obavljat će se u sportskoj dvorani matične škole (Od Batale 14) prema sljedećem rasporedu:

– za 1. i 2. razred  2. rujna (srijeda) od 9:00 do 11:00 sati
– za 3. i 4. razred  2. rujna (srijeda) od 11.00 do 13:00 sati
– za 5. i 6. razred   3. rujna (četvrtak)  od 9:00 do 11:00 sati
– za 7. i  8. razred  3. rujna (četvrtak) od 11:00 do 13:00 sati

U OŠ Marina Držića roditelji komplete udžbenika roditelji mogu preuzeti prema sljedećem rasporedu:

– razredna nastava (osim 1.a, 1.b i 1.c) –  srijeda 2. rujna od 9 do 12 sati u razrednim učionicama (‘Mala škola’);
– roditelji učenika prvih razrednih odjela udžbenike će preuzeti u srijedu, 2. rujna u 18 sati na roditeljskom sastanku;
– predmetna nastava (osim 6.b i 7.c) – srijeda 2. rujna od 9 do 12 sati u školskoj dvorani;
– razredni odjeli 6.b i 7.c – četvrtak, 3. rujna od 9 do 12 sati u školskoj dvorani.

U OŠ Mokošica udžbenici će se moći preuzeti u srijedu 2. rujna i u četvrtak 3. rujna u  prostoru školske dvorane i to prema sljedećem rasporedu:

– 1. razredi            2. 9. 2015.         16-17 sati
– 2. razredi            2. 9. 2015.         17-18 sati
– 3. razredi            2. 9. 2015.         18-19 sati
– 4. razredi           2. 9. 2015.          19-20 sati
– 5. razredi           3. 9. 2015.          16-17 sati
– 6. razredi           3. 9. 2015.          17-18 sati
– 7. razredi           3. 9. 2015.          18-19 sati
– 8. razredi           3. 9. 2015.          19-20 sati

Podjela udžbenika roditeljima za učenike OŠ Ivana Gundulića održat će se također od srijede 2. rujna do petka 4. ruja od 8 do 16 sati i to prema sljedećem rasporedu (ii prema dogovoru s razrednikom/icom):

1. RAZRED – UČIONICA 47
2. A RAZRED – UČIONICA 36
2.B RAZRED – UČIONICA 6
2. C RAZRED – UČIONICA 7
2.D RAZRED – UČIONICA 13
3.A RAZRED – UČIONICA 4
3.B RAZRED – UČIONICA 3
3.C RAZRED – UČIONICA 2
3.D RAZRED – UČIONICA 1
4. A RAZRED – UČIONICA 5
4. B RAZRED – UČIONICA 56
4. C RAZRED – UČIONICA 6
4. D RAZRED – UČIONICA 23
5.A I 5.C RAZRED – DVORANA
5.D RAZRED – UČIONICA 51
5.B I 8. C RAZRED – UČIONICA 8
6. A I 6.B RAZRED – DVORANA
6.C I 8.B  RAZRED – KABINET TZK
7.A RAZRED , 8. A RAZRED – DVORANA
7.B – UČIONICA 1
7.C RAZRED – UČIONICA 7
7.D – UČIONICA 56

Za OŠ Marina Getaldića udžbenici će se dijeliti u prizemlju školske zgrade na Pločama u četvrtak, 3. rujna prema sljedećem rasporedu:

RAZREDNA NASTAVA

2. razred – od 17.30 do 18.00 sati
3. razred – od 18.00 do 18.30 sati
4. razred – od 18.30 do 19.00 sati

PREDMETNA NASTAVA

5. razred – od 17.30 d0 18.00 sati
6. razred – od 18.00 do 18.30 sati
7. razred – od 18.30 do 19.00 sati
8. razred   -od 19.00 do 19.30 sati

Udžbenike za učenike 1.razreda preuzet će roditelji u ponedjeljak, 7. rujna u 18.30 (na roditeljskom sastanku) u školskoj zgradi Centar.

Roditelji čija djeca pohađaju OŠ Antuna Masle udžbenike mogu preuzeti u matičnoj školi u Orašcu od srijede 2. rujna do petka 4. rujna u vremenu od 8 do 12 sati.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Napominjemo, sukladno Pravilniku o uvjetima, postupku i načinu ostvarivanja prava na dodjelu udžbenika za učenike osnovnih škola na području Grada Dubrovnika, donesenog na sjednici Gradskog vijeća 30. lipnja (Službeni glasnik br.09/2015), pravo na dodjelu udžbenika ostvaruju svi učenici Osnovnih škola čija oba roditelja ili skrbnici, odnosno jedan roditelj ukoliko se radi o jednoroditeljskoj obitelji, imaju prijavljeno prebivalište na području Grada Dubrovnika najmanje šest (6) mjeseci u trenutku pokretanja postupka javne nabave za udžbenike.

 

Petar Ipšić, Grad Dubrovnik

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *