Input your search keywords and press Enter.

Procjena stanja i smjernice za zaštitu i upravljanje krajobrazom

Grad Dubrovnik pokrenuo je javnu nabavu za izradu Krajobrazne studije za administrativno područje Grada Dubrovnika.

 

Cilj izrade ove studije je daljnja razrada, koja se naslanja na ranije izrađene studije, a koja će pružiti detaljan uvid u inventar krajobraza, njegovo postojeće stanje i očekivane razvojne pritiske. Obuhvatit će i integralnu procjenu krajobraznih kvaliteta te dati detaljne smjernice za daljnju zaštitu, održivo planiranje i upravljanje krajobrazima područja Grada Dubrovnika.

 

Posebno će se evidentirati područja visoko vrijednih i najugroženijih krajobraza koji su izloženi velikim razvojnim pritiscima. Također, u krajobraznoj studiji će trebati dati osvrt na zelenu infrastrukturu, njenu povezanost s krajobraznom studijom Grada i mogućnostima njezinih razvojnih koncepata. Zelena infrastruktura predstavlja razvojni koncept propisan od strane EU s ciljem zaštite i unaprjeđenja ekoloških vrijednosti prostora.

 

Rezultati Krajobrazne studije implementirat će se u prostorno plansku dokumentaciju (PPU Grada Dubrovnika i GUP Grada Dubrovnika) i ostale sektorske dokumente i razvojne strategije te će poslužiti kao polazište za održivi razvoj prostora Grada.

 

Dokumentacija o javnoj nabavi dostupna je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske. Pokrenuta je 13. lipnja i ostaje otvorena do 8. srpnja 2019. Procijenjena vrijednost nabave je 1.350.000,00 kuna bez PDV-a. Projektne aktivnosti u sklopu ovog postupka provodi Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Dubrovnika.

 

 

 

 

Marijana Aksić Vitković
Glasnogovornica Grada Dubrovnika

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.