Input your search keywords and press Enter.

Priopćenje pročelnika UO za poslove gradonačelnika u svezi dopisa DDS-a

Upravni odjel za poslove gradonačelnika i još nekoliko upravnih odjela Grada Dubrovnika dana 13. ožujka 2015. zaprimili su dopis Dubrovačkog demokratskog sabora koji u privitku sadržava presliku zaključka gradonačelnika bez urudžbenog broja, klase i datuma. Uvidom u dokumentaciju utvrđeno je kako dostavljeni akt, zaključak gradonačelnika, kao takav nikad nije donesen u Gradu Dubrovniku. Dostavljeni akt bez urudžbenog broja, klase i datuma predstavlja grubi i neuspjeli pokušaj falsifikata sličnog akta donesenog 19. veljače 2014. godine koji u originalu sadrži sve elemente zaključka. Originalni akt čak je u jednom od sljedećih zaključaka gradonačelnika stavljen van snage.
Potrebno je istaknuti kako je nepoznat izvor navedenog dokumenta na kojeg se poziva DDS, te kako je isti protuzakonito dostavljen i falsificiran. Sve oblike poslovne suradnje Grad Dubrovnik provodi sukladno Zakonu o javnoj nabavi, Zakonu o fiskalnoj odgovornosti i Zakonu o proračunu. Kao jedinica lokalne samouprave djeluje javno i transparentno i poštuje Zakon o pravu na pristup informacijama.

– slika: Dopis Dubrovačkog demokratskog sabora

Doris Alavija
Viši stručni suradnik za informiranje
Grad Dubrovnik
Upravni odjel za poslove gradonačelnika