Input your search keywords and press Enter.

Prijavite komunalne probleme putem Dubrovačkog oka

Grad Dubrovnik pokrenuo je uslugu „Dubrovačko oko“ koja građanima omogućuje jednostavnu prijavu, pregled i komentiranje komunalnih nepravilnosti i problema u gradu Dubrovniku te zaprimanje povratnih informacija od Grada po pitanju rješavanja njihovih zahtjeva, odnosno prijava.

 

Korištenjem ove interaktivne platforme, koja se sastoji od web stranice i aplikacije za pametne telefone, građani mogu prijaviti različite komunalne probleme koje treba sanirati poput oštećenja kolnika, nogostupa i pješačkih zona te oštećenja na gradskim prometnicama i gradskim parkiralištima, oštećenja opreme u gradskim parkovima i na gradskim igralištima, onečišćenja javnih zelenih površina, voda i odvodnja, neispravne prometne signalizacije i javne rasvjete, neispravnih stupića i ograda.

 

Navedene nepravilnosti građani prijavljuju uz kratak opis problema, fotografiju i lokaciju. Prijavljene probleme obrađuje stručna služba Grada Dubrovnika koja izdaje naloge nadležnim upravnim odjelima, a potom upravni odjeli prijave rješavaju u najkraćem mogućem roku ili izdaju naloge za izvedbu radova trećim osobama.

 

Na web stranici www.dubrovacko-oko.hr nalaze se upute za korištenje s detaljnim informacijama o prirodi problema za čije rješavanje je ova platforma namijenjena.

 

Osim web stranice građanima je dostupna i pripadajuća istoimena aplikacija koja se za Android i iOS operativne sustave može preuzeti sa stranice http://www.dubrovacko-oko.hr/applications.

 

Prema statističkim podacima do danas su riješene 783 prijave, a ovim putem želimo potaknuti sugrađane da i dalje prijavljuju nepravilnosti kako bi mogli ostvarili što učinkovitije rješavanje komunalnih problema.

 

 

 

Željka Surla
Viši stručni suradnik III

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *