Input your search keywords and press Enter.

Otvorenje 46. hrvatskog seminara za strane slaviste

U ponedjeljak 21. kolovoza 2017. u Dubrovniku počinje dvotjedni 46. hrvatski seminar za strane slaviste Zagrebačke slavističke škole.

U radu Seminara sudjelovat će inozemni studenti slavistike i kroatistike te sveučilišni nastavnici kojima su hrvatski jezik i književnost primarni znanstveni interes. Na ovogodišnjem hrvatskom seminaru za strane slaviste sudjelovat će 65 polaznika koji dolaze iz 21 države, a među njima su i polaznici iz Finske, Norveške, Švedske, Danske i Velike Britanije. U nastavnome dijelu programa polaznici će u osam različitih lektorata i proseminara usavršavati svoje znanje hrvatskoga jezika, obrađivati lingvističke, književne i komparatističke teme te pojedina područja hrvatske povijesti. Studenti će također slušati tematski ciklus predavanja koji se koncentrira oko središnje teme Seminara, „Izvedbe roda u hrvatskome jeziku, književnosti i kulturi“. Predavači na Seminaru bit će ugledni profesori i kulturni djelatnici: Andrea Zlatar, Jelka Vince Pallua, Željka Miklošević, Suzana Marjanić, Dijana Jelača, Danijela Lugarić, Mima Simić, Mary Neuburger, Lada Čale Feldman, Ranko Matasović, Tatjana Pišković, Zrinjka Glovacki-Bernardi i Mislava Bertoša.U kulturološkome bloku zbivanja bit će prikazan ciklus hrvatskoga filma i organiziran posjet dubrovačkim znamenitostima. Posebni su gosti Seminara umjetnik Siniša Labrović, filmska redateljica Hana Jušić, književnik Kristian Novak te Kazalište Hotel Bulić s predstavom Lampedusa Beach Line Prose koju će izvesti Nina Violić. Tijek 46. seminara može se pratiti na internetskoj stranici www.hrvatskiplus.org. Zagrebačka slavistička škola djeluje u okviru Odsjeka za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta uZagrebu, a organizaciju ovogodišnjega 46. seminara poduprli su Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Ministarstvo kulture, Grad Dubrovnik i Dubrovačko-neretvanska županija.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *