Input your search keywords and press Enter.

OTP banka snižava kamatne stope u veljači

OTP banka snižava kamatne stope na kredite u eurima i kunama.

OTP banka će u veljači sniziti kamatne stope na sve kredite građana s promjenjivom kamatnom stopom, a koje su vezane za kretanje nacionalne referentne stope (NRS1), pa će tako kamatne stope na kredite uz valutnu klauzulu u eurima biti niže za 0,16 postotnih bodova, a za kredite u kunama za 0,10 postotnih bodova.
U posljednjih pet i pol godina OTP banka je više od deset puta smanjivala kamatne stope građanima.
OTP banka će sve svoje klijente pravovremeno i pisanim putem obavijestiti o smanjenju kamatne stope te o novoj visini anuiteta i novom otplatnom planu.

Također, iako je vrijednost šestomjesečnog EURIBOR-a u siječnju porasla za 0,03 postotna boda, OTP banka neće navedeno povećanje primijeniti na kredite vezane uz EURIBOR čime svoje klijente izravno štiti od povećanja kreditnih obveza.

Silvija Bareša
OTP banka

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *