Input your search keywords and press Enter.

OTP banka snižava kamatne stope u srpnju

OTP banka snižava kamatne stope na kredite u eurima i kunama. U posljednje četiri godine OTP banka je već osam puta smanjivala kamatne stope građanima.

OTP banka će u srpnju sniziti kamatne stope na sve kredite građana s promjenjivom kamatnom stopom pa će tako kamatne stope na kredite uz valutnu klauzulu u eurima biti niže za 0,35, a za kredite u kunama za 0,25 postotnih poena.
U posljednje četiri godine OTP banka je već osam puta smanjivala kamatne stope građanima. Do snižavanja kamatnih stopa dolazi slijedom kretanja nacionalne referentne stope (NRS1), uz koje je OTP banka vezala svoje kredite.
OTP banka će sve svoje klijente pravovremeno i pisanim putem obavijestiti o smanjenju kamatne stope te o novoj visini anuiteta i novom otplatnom planu.

Danijela Omelić

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.