Input your search keywords and press Enter.

Održana je Glavna skupština Luke Ploče d.d

Luka Ploče: neto dobit 29 milijuna, Davorin Rudolf novi predsjednik Nadzornog odbora
U ponedjeljak 11. svibnja 2015. godine u Pločama održana je Glavna skupština Luke Ploče d.d. kojoj su nazočili dioničari koji predstavljaju 73,02% kapitala Društva. Na Skupštini je, između ostalog, prihvaćeno Izvješće Uprave o stanju Društva u poslovnoj 2014. godini, kao i godišnja financijska izvješća Društva za 2014. godinu. Utvrđeno je da je Grupa Luka Ploče u poslovnoj 2014. godini ostvarila dobit poslije oporezivanja u iznosu od 29.143.720,00 kuna, a dobit Luke Ploče d.d. u istom razdoblju poslije oporezivanja je 26.386.178,01 kuna. Ostvarena dobit Luke Ploče d.d. raspoređuje se na zakonske rezerve u iznosu od 1.319.308,90 kuna, te na zadržanu dobit u iznosu od 25.066.869,11 kuna. Utvrđeno je da Bilanca Grupe Luka Ploče na dan 31. prosinca 2014. godine iskazuje zbroj aktive odnosno pasive u iznosu od 470.709.038,00 kuna.
Za predsjednicu Glavne skupštine izabrana je Željka Dodig, dok su Odlukom o izboru članova Nadzornog odbora u to tijelo imenovani Darko Drozdek, Davorin Rudolf, Krešimir Gjenero i Pavao Vujnovac. Za predsjednika Nadzornog odbora izabran je akademik Davorin Rudolf, a za zamjenika predsjednika Krešimir Gjenero.

Zvjezdana Bebić
Luka Ploče d.d.