Input your search keywords and press Enter.

Odgovori za GCW

Udruga DIVLJA LIGA VATERPOLO šalje pojašnjenje za neformalnu udrugu građana GOLDEN CREEK WARRIORS na temu:

Pravni status amfiteatra, južnih skala do amfiteatara, prostorije GWC te dijela puta Vlaha Bukovca od samostana Sv. Jakova do ex kuće Nikole Barbarića

Odgovori na pitanja:

[1] Podium amfiteatara i tribine se nalaze na č.zem. 1875/6 i č.zem. 1875/8, sve k.o. Dubrovnik. Te dvije nekretnine nisu bile predmetom procjene u postupku pretvorbe i privatizacije “Belvedere” d.d., pa u zemljišnim knjigama (još uvijek) piše da su “društveno vlasništvo”, a da “HTP Dubrovnik” ima pravo korištenja. Po općem sudu, obje te nekretnine bi trebale biti unutar zone pomorskog dobra, ali granica još nije utvrđena pa valja pričekati.

[2] Južne skale do (od) amfiteatra se nalaze na č.zem. 1875/8 i č.zem. 1875/10, sve k.o. Dubrovnik. U rješenju Hrvatskog fonda za privatizaciju od 01.12.2009., za potonju nekretninu nije navedeno da li je bila predmetom procjene u postupku pretvorbe i privatizacije “Belvedere” d.d., ali se može pretpostaviti da nije, a jer u zemljišnim knjigama (još uvijek) piše da je “društveno vlasništvo”, a da “HTP Dubrovnik” ima pravo korištenja. Po općem sudu, č.zem. 1875/10, k.o. Dubrovnik bi trebala biti unutar zone pomorskog dobra, ali granica još nije utvrđena pa valja pričekati.

[3] Prostorija GWC se nalazi na č.zem. 1875/10 i č.zem. 1875/8, k.o. Dubrovnik.

Kad bi, kojim slučajem, ta prostorija bila izvan granica pomorskog dobra, GCW bi mogao steći vlasničko pravo na temelju dosjelosti (“usucapio”), jer je protekao neprekinuti dvadesetogodišnji rok posjedovanja nekretnine u “društvenom vlasništvu”. Međutim, ta prostorija bi, prema općem sudu, također trebala biti unutar pomorskog dobra, ali valja pričekati da se granica odredi.

[4] Dio puta Vlaha Bukovca, od samostana Sv. Jakova do ex kuće Nikole Barbarića, je u zemljišnim knjigama upisan kao č.zem. 2459 k.o. Dubrovnik. Za tu nekretninu je u zemljišnim knjigama naznačeno da joj je (tlocrtna) površina 1780 kv.m, te da je u vlasništvu Republike Hrvatske. Ni ta nekretnina nije bila predmetom procjene u postupku pretvorbe i privatizacije “Belvedere” d.d.

[5] Suglasno napisanom pod [1], [2], [3] i [4], tvrtka “Vila Larus” d.o.o. nije vlasnik (ni suvlasnik) neke od 4 navedene nekretnine. Tvrtka “Vila Larus” d.o.o. svoje navodno vlasničko pravo zasniva na granicama nekretnine k.č.br. 5000 k.o. Dubrovnik, previđajući da se tu radi o tzv. “novoj izmjeri”, koja ne važi za zemljišne knjige. Za utvrđenje vlasničkog prava, mjerodavno je stanje u zemljišnim knjigama.

[6] Kao osnova za određivanje pozicija naznačenih nekretnina, uzet je katastarski plan iz 1982., pa su granice približno “prenesene” na “Arkod” podlogu.

za udrugu DIVLJA LIGA VATERPOLO
Igor Legaz

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *