Input your search keywords and press Enter.

O pomorskom nazivlju – talijanizmi, noštromizmi, božmanizmi

U okviru programa obilježavanja Mjeseca hrvatskoga jezika Dubrovačke knjižnice organiziraju predavanje pod nazivom „O pomorskom nazivlju – talijanizmi, noštromizmi, božmanizmi“ dr. sc. Jasenke Maslek u ponedjeljak, 6. ožujka, u 18 sati u Čitaonici Narodne knjižnice Grad.

Predavanje će biti posvećeno nastanku i razvitku hrvatskog pomorskog leksika koji je vezan uz tisućljetnu pomorsku tradiciju hrvatskoga naroda na Jadranu i Mediteranu. Hrvati su baštinici mediteranske maritimne kulture, a samom su pripadnošću mediteranskom kulturnom i civilizacijskom krugu našli svoje mjesto u pomorstvu, ribarstvu i brodogradnji. Univerzalnost maritimnoga mediteranskog svijeta odredila je i način života, a ta činjenica odrazila se i u jeziku. S obzirom na činjenicu da je maritimni leksik govorni te da ga je stoga teško mijenjati, čistiti ili normirati, bit će zanimljivo ispitati što se u praksi događa danas.

U trećem tjednu obilježavanja Mjeseca hrvatskoga jezika, uz predavanje o pomorskom nazivlju, u Dubrovačkim knjižnicama Miše i Maro Martinović održat će jezični savjetnik za dubrovački govor „S oca na sina: rad s glumcem“ u srijedu, 8. ožujka, dok će mr. sc. Leona Rašica i dr. sc. Marija Gjurašić predstaviti „Reklamne poruke 30-ih godina 20. stoljeća i suvremene reklame u dubrovačkim novinama“ u petak, 10. ožujka. Oba predavanja održat će se u 18 sati u Čitaonici Narodne knjižnice Grad.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *