Input your search keywords and press Enter.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja izdalo je dopusnicu Sveučilištu u Dubrovniku za izvođenje specijalističkoga diplomskog stručnog studija Hotelijerstvo. Studij će se izvoditi na Odjelu za ekonomiju i poslovnu ekonomiju od iduće, akademske 2020./2021. godine, traje dvije godine a njegovim završetkom stječe se titula stručni/a specijalist/specijalistica hotelijerstva s kraticom struč. spec. oec.

Studij je nastavak preddiplomskog stručnog studija Hotelijerstvo, restoraterstvo, gastronomija koje Sveučilište izvodi već četvrtu godinu.

Upisna kvota
Upisna kvota je 25 redovitih i 10 izvanrednih studenata. Prijave za upis zaprimat će se od 16. do 30. rujna 2020. Sve potrebne informacije mogu se naći na stranicama Sveučilišta www.unidu.hr/upisi, ili dobiti telefonom na broj: 445 910 i na e-mail adresu: strucni.ekonomija@unidu.hr.

Uvjet upisa

Specijalistički diplomski stručni studij može upisati osoba koja je završila odgovarajući preddiplomski studij u polju ekonomije ili završen neki drugi preddiplomski studij uz obvezu polaganja razlikovnih ispita.

 

 

 

Sandra Buratović Maštrapa
Glasnogovornica Sveučilišta u Dubrovniku

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *