Input your search keywords and press Enter.

Nepravda i diskriminacija Stožera prema iznajmljivačima aparata za dječju zabavu

UGP UPOZORAVA NA JOŠ JEDNU DISKRIMINIRANU DJELATNOST
Nepravda i diskriminacija Stožera prema iznajmljivačima aparata za dječju zabavu

Mjera zabrane rada koju je donio Nacionalni stožer civilne zaštite utječe na poslovanje iznajmljivača koje je onemogućeno već više od sedam mjeseci te dovodi u pitanje njihov opstanak na ugovorenim lokacijama trgovačkih centara
Nacionalni stožer civilne zaštite već sedam mjeseci diskriminira iznajmljivače aparata za dječju zabavu. Naime, uvršteni su u zabranu rada koja se odnosi na trgovačke centre. Zbog očitog nepoznavanja korištenja takvih aparata Stožer produljuje zabranu rada, kako se produžuju i mjere za trgovačke centre.
Većina aparata za dječju zabavu nalazi se na hodnicima trgovačkih centara, a korištenje navedenih aparata traje maksimalno 2 minute. Aparati nikoga ne ugrožavaju jer su odvojeni i redovito se dezinficiraju. Kod aparata se nalazi jedino dijete koje ga koristi i roditelj kraj njega.
Iznajmljivači uredno plaćaju zakup prostora za navedene aparate koje im država sufinancira, ali kako ne rade već više od 7 mjeseci trgovački centri im žele otkazati ugovore i na ista mjesta postaviti kioske na koje se zabrana ne odnosi. Budući da je u međuvremenu dozvoljeno da rade terase na hodnicima tih istih centara s ugostiteljskim sadržajem smatramo da se iznajmljivače aparata za dječju zabavu nepotrebno diskriminira.
Udruga Glas poduzetnika uputila je Nacionalnom stožeru civilne zaštite dopis kojim se traži da se pitanje iznajmljivača aparata za dječju zabavu što prije riješi, kako bi poduzetnici mogli nastaviti s poslovanjem koje im je već duže vrijeme uskraćeno zbog epidemioloških mjera.
***

Inicijativa GLAS PODUZETNIKA

glas poduzetnika

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.