Input your search keywords and press Enter.

Napokon napisan Pravilnik o doniranju: Hrana se više neće bacati

Nakon šest mjeseci intenzivnog rada, završen je Prijedlog Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinima doniranja hrane i hrane za životinje koji bi trebao osigurati izgradnju kvalitetnog sustava za doniranje  hrane svim pojedincima i obiteljima koje se nađu u potrebi, naglašavaju iz Inicijative “Oslobodimo doniranje hrane PDV-a”.

Podsjetimo kako je Europski parlament početkom srpnja pozvao sve zemlje Europske unije da što prije donesu zakone koje bi omogućili supermarketima da svu neprodanu hranu daju u humanitarne svrhe, umjesto da je bace!  Europski parlament tako je unutar rezolucije o “cirkularnoj ekonomiji” prihvatio amandman kojim se države Europske unije potiču zakoni koji bi omogućili distribuciju neprodane hrane prema dobrotvornim organizacijama.

Novi Zakon o poljoprivredi Milanovićeva Vlada donijela je još u ožujku ove godine, no do danas PDV na hranu koja se donira u humanitarne svrhe još nije ukinut, a nije jasno propisana ni sama procedura doniranja. Iz Ministarstva poljoprivrede na upite Indexa odgovorili su kako je riječ o “kompliciranoj proceduri”.

Iz inicijative “Oslobodimo doniranje hrane PDV-a” danas napominju da osnivanje Banke hrane u Hrvatskoj sada ovisi samo o poštivanju obećanja i rokova prema kojima bi ministar poljoprivrede trebao staviti Pravilnik na snagu u roku od idućih mjesec i pol dana.

Povjerenstvo za izradu Pravilnika tako je  jučer dovršilo izradu Prijedloga Pravilnika koji bi idućeg tjedna trebao biti upućen u javno savjetovanje kako bi se o njemu očitovali svi potencijalno zainteresirani dionici: donatori hrane, primjerice proizvođači hrane poput pekara ili trgovački lanci, posrednici poput socijalnih samoposluga i krajnji korisnici, među kojima nisu samo službeno registrirani korisnici sustava socijalne skrbi, već i oni koji se nalaze izvan tog sustava, no u potrebi su, poput blokiranih.

Među inovacijama su i onaj o neobračunavanju PDV-a na hranu koja je pred istekom roka trajanja, a definira se i da hrana koja se donira mora krajnjem primatelju doći prije isteka roka trajanja.

No svakako je najbitniji onaj o osnivanju tzv. Banke hrane centralnog distribucijskog tijela zaduženog za koordiniranje svih potreba i ponuda za donacijama te osiguranje kvalitete donirane hrane i sprečavanje manipulacija.

Inicijativa očekuje od Ministarstva poljoprivrede da idućeg tjedna otvori javno savjetovanje te da osigura sredstva u državnom proračunu za provedbu planiranih aktivnosti, poput pokretanja Banke hrane, prikupljanja podataka o potencijalnim korisnicima, distributerima i donatorima hrane .

Podsjetimo, u ožujku je stupio na snagu stupio novi Zakon o poljoprivredi kojim je, kako tumače iz Ministarstva poljoprivrede, postavljen “temelj za donošenje propisa kojim bi se regulirao način doniranja hrane i hrane za životinje”.

Ne bi se ni ovim zakonom vjerojatno ostvario nikakav pomak, da nije bilo pritiska javnosti, koja je tražila ukidanje PDV-a na doniranu hranu.

No, i unatoč novom Zakonu o poljoprivredi, PDV na hranu koja se donira u humanitarne svrhe još nije ukinut, a nije jasno propisana ni sama procedura doniranja. U članku 74. Zakona o poljoprivredi, naime, stoji da će resorni ministar pravilnikom popisati “detaljne uvjete, kriterije i načine doniranja hrane i hrane za životinje”, kao i “uvjete koje mora ispunjavati posrednik u doniranju hrane”.

Iako je citirani zakon stupio na snagu  ministar poljoprivrede Tihomir Jakovina spomenuti pravilnik i dalje nije donio.

“U kontekstu otpada hrane u kućanstvima, sve češće se govori i o navođenje roka trajanja na hrani. Pokazalo se da dio potrošača nepotrebno baca hranu zbog nerazumijevanja razlike između izraza ‘najbolje upotrijebiti do/kraja’ i ‘upotrijebiti do’. Datum minimalne trajnosti, odnosno ‘najbolje upotrijebiti do’ datum je tzv. ‘datum kvalitete’, a predstavlja datum do kojeg hrana zadržava svoja posebna svojstva ako se čuva na pravilan način. Hrana koja je označena datumom minimalne trajnosti je zdravstveno ispravna i sigurna za konzumaciju određeno vrijeme i nakon navedenog datuma. Ipak, u takvim slučajevima dolazi do postepenog narušavanja kvalitete uključujući promjene senzorskih svojstava (primjerice gubitak arome, promjena boje, teksture i sl.). Nakon isteka datuma minimalne trajnosti odnosno ‘najbolje upotrijebiti do’ datuma, hrana se ne smatra nesigurnom. ‘Upotrijebiti do’ datum je tzv. ‘datum sigurnosti’, a koristi se za hranu koja je s mikrobiološkog stajališta brzo kvarljiva i stoga je vjerojatno da će nakon kraćega razdoblja predstavljati izravnu opasnost za zdravlje ljudi. Nakon ‘upotrijebiti do’ datuma, hrana se smatra nesigurnom te se ne smije se stavljati na tržište”, objasnili su nam u svibnju Ministarstva poljoprivrede.

Ministarstvo poljoprivrede prije dva tjedna najavilo je da bi se do kraja rujna u javnoj raspravi trebao naći prijedlog pravilnika o doniranju hrane.

Iz Ministarstva su krajem kolovoza poručili da nije jednostavno urediti sustav doniranja, stoga se u prvom koraku planira urediti mehanizam doniranja koji bi osigurao da hranu dobiju oni koji je uistinu trebaju i koji bi spriječio moguće zlouporabe.

U drugom bi se koraku uredilo pitanje oprosta PDV-a na doniranu hranu, nakon što se precizno utvrde subjekti doniranja, primatelji, količine, učinci na proračun i sl. , piše Index.hr.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.