Input your search keywords and press Enter.

Na svetovinu Duhova Dubrovačka biskupija započinje hod prema Biskupijskoj sinodi

Na svetkovinu Duhova, kojom Crkva slavi silazak Duha Svetoga na apostole, u nedjelju, 9. lipnja 2019. godine, na misnim slavljima u crkvama na području Dubrovačke biskupije vjernicima će se podijeliti Pastirsko pismo dubrovačkog biskupa mons. Mate Uzinića “Neka u vama bude isto mišljenje kao i u Kristu Isusu (Fil 2,5)“, kojim se najavljuje početak sinodalnog hoda Dubrovačke biskupije prema Biskupijskoj sinodi.

Također će se na misama diljem biskupije početi moliti Molitva za sinodu, koju će vjernici dobiti i u prigodnom tiskanom obliku.

Slijedi objašnjenje o tome što je Biskupijska sinoda:

SINODA DUBROVAČKE BISKUPIJE (2019.-2023.)

Što je biskupijska sinoda?
Pod pojmom „biskupijska sinoda“ podrazumijeva se skupština izabranih laika, redovnika/ca i svećenika, čija je uloga pomoć dijecezanskom biskupu na dobrobit cijele biskupijske zajednice (usp. kan. 460). Dijecezanski biskup je taj koji saziva biskupijsku sinodu, te joj predsjeda (usp. kan. 462). Biskupijska sinoda je višegodišnje događanje sinodalnosti koje zahvaća sve segmente mjesne Crkve. Različiti su vidovi, forme i aspekti duha sinodalnosti koji čitavu mjesnu Crkvu, u vjeri, nadi i ljubavi, vodi putem promišljanja vlastitog poziva i poslanja u određenom povijesnom trenutku i kontekstu. Biskupijska sinoda se u pravilu sastoji od dva glavna dijela pripremnog i slavljeničkog.
Riječ sinoda (grč. σύνοδος) prevodimo i razumijemo kao zajednički hod Božjega naroda. Zajednički hod klerika i laika. Hod u kojem je svatko svjestan svoje uloge i poslanja koje proizlazi iz svetih sakramenata krštenja, potvrde i svetoga reda. Hod je to u kojem smo pozvani poštovati jedni druge izbjegavajući pritom klerikalizaciju laika i sekularizaciju klera, dvije opasnosti koje se lako mogu pojaviti i pojavljuju se u životu naših župnih zajednica. Naša biskupijska zajednica može napredovati jedino ako smo svi spremni na življenje sinodalnosti u svakodnevnome životu naših župnih zajednica, kako onih manjih, tako i većih, a onda i naše mjesne Crkve. Možemo napredovati samo ako zajedno budemo jedno srce i jedna duša (usp. Dj 4,32).
* *
Pripremni dio Biskupijske sinode
U pripremnom dijelu Sinode Dubrovačke biskupije (od 2019. do 2021. godine) nastojat će se kroz različite korake uključiti cijelu biskupijsku zajednicu u promišljanje tema važnih za sadašnjost i budućnost mjesne Crkve.
U ovoj fazi Sinode trebaju se angažirati, te međusobno povezati sve sastavnice mjesne Crkve: svećenici; redovnici i redovnice; vjeroučitelji i katehisti; pastoralni i ekonomski župni vijećnici; pjevači, čitači i mladi; članovi župnih Caritasa; medijski djelatnici; te ostali pokreti u župama i laičke udruge. Jednom riječju, svi zajedno bi trebali pokazati zauzetost i otkriti odgovornost za životu i rad mjesne Crkve.
U svrhu jačanja vjerničke svijesti o njihovoj ulozi u životu mjesne Crkve kroz tri pripremne godine želi se sve vjernike potaknuti na promišljanje o značenju župne zajednice u njihovom životu kako bi na ispravan način razumjeli svoj dio odgovornosti za život mjesne Crkve.

2019. godine – župna zajednica, zajednica krštenika: Tijekom čitave pastoralne godine, kroz homilije i kateheze, osobito kateheze za odrasle jasno se progovara o značenju i važnosti poziva i poslanja koji proizlaze iz sakramenta krštenja. Poseban naglasak stavlja se na odgovornosti vjernika za župnu zajednicu. Potrebno je truditi se oko izgradnje ekleziologije zajedništva na svim razinama mjesne Crkve.

2020. godine – župna zajednica, zajednica evangelizatora: Promišlja se župnu zajednicu kao mjesto rasta u kršćanskom životu, mjesto dijaloga, navještaja, sredine živog zajedništava i sudjelovanja, potpuno misijski orijentirane. Poseban naglasak stavlja se na župnu zajednicu kao onu koja je mjesto prenošenja vjere

2021. godine – župna zajednica, mjesto izgradnje zajedništva u ljubavi: Tijekom čitave pastoralne godine, kroz homilije i kateheze, osobito kateheze za odrasle jasno se progovara o značenju i važnosti sakramenta euharistije. Naglašava se važnost euharistijskog slavlja, sudjelovanja u euharistijskom slavlju, ne kao ispunjenje zapovijedi i propisa, već kao potrebu. Ovu godinu zaključiti ćemo biskupijskim euharistijskim kongresom.

Poziv na misijsko poslanje župne zajednice nije samo lijepa teološka tvrdnja. Ovaj poziv, želimo li uistinu postati Crkva »koja izlazi«, trebamo shvatiti kao mudar, konkretan i velikodušan izbor, koji ponekad treba biti i riskantan, kako bismo mogli nositi bremena jedni drugih vodeći pritom brigu o čitavoj biskupijskoj zajednici. Mnogo je onih koji imaju sredstva, ideje i energije koje drugima nisu darovane. Zato su upravo te zajednice, poput milosrdnoga Samaritanca (usp. Lk 10,29–37), prve pozvane učiniti se bližnjim onima u potrebi nudeći im konkretnu pomoć, pomažući im u zajedničkome sinodalnom hodu izgradnje zajedništva u ljubavi, kako nitko ne bi zaostajao, kako se ni jedna zajednica ne bi osjetila isključenom.
Premda u zajednici naše mjesne Crkve svatko od nas ima različite uloge i poslanja, svi smo pozvani djelovati, ne samo u duhu suradnje nego i u duhu suodgovornosti. To je način na koji ćemo moći ostvariti puno zajedništvo, vodeći se logikom sinodalnosti, svjesni da nas sve nosi Isus Krist, jedini Učitelj, jedini Gospodin, jedini Spasitelj.
* *
Slavljenički dio Biskupijske sinode
Rad skupštine Sinode Dubrovačke biskupije, otvorit ćemo 2. veljače 2022. godine, kada ćemo započeti obilježavanje 1050. obljetnice Feste sv. Vlaha, kako bi nam ovaj reprezentativni primjer naše tradicije pomogao promatrati naše danas, aktivno se pripremajući za sutra, svjesni da je Isus Krist uvijek isti (usp. Heb 13,8). I na ovaj način želimo sebi posvijestiti goruću obvezu prenošenja Radosne vijesti prilagođene razumijevanju i potrebama ljudi našega vremena i prostora koje svaki kršćanski naraštaj treba biti svjestan, pa tako i ovaj naš.
Godine 2022. i 2023. bit će sinodalne godine tijekom kojih će se, pod predsjedanjem dijecezanskog biskupa, održati zasjedanja skupštine Sinode Dubrovačke biskupije, te pristupiti izradi završnog dokumenta i konkretnih pastoralnih smjernica važnih za budućnost naše mjesne Crkve.

Angelina Tadić
voditeljica Ureda za medije Dubrovačke biskupije

naslovnica Pastoralnog pisma

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *