Input your search keywords and press Enter.

Ministarstvo poljoprivrede RH na temu Žarkovice upozorilo: Dužni ste postupati prema našem rješenju

Ministarstvo poljoprivrede Republike odgovorilo je na zahtjev tvrtke Sanitat kojim su zatražene upute za postupanje, a nakon što je Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na sjednici 21. prosinca donijelo Zaključak o daljnjem postupanju u svezi zbrinjavanja životinja s područja Žarkovice.

U dopisu Ministarstva poljoprivrede od 13. siječnja 2016. navodi se da su Grad Dubrovnik i tvrtka Sanitat dužni postupati prema izvršnom Rješenju Službe veterinarske inspekcije tog ministarstva  (KLASA: UP/I-322-07/15-10/1156, URBROJ: 525-10/0762-15-1) od 10. lipnja 2015 godine, te kako je Zaključak Gradskog vijeća (Službeni glasnik Grada Dubrovnika broj 19/2015.) u suprotnosti s Rješenjem Ministarstva.

Naime, Gradsko vijeće navedenim Zaključkom naložilo je  Sanitatu da „obustavi sve radnje u vezi izmještanja životinja sa Žarkovice do okončanja izgradnje novog skloništa za životinje“ (točka III.), dok se točkom V. zadužuje gradonačelnik i Sanitat da „žurno, o trošku Grada, poduzmu sve mjere i aktivnosti u svrhu vraćanja odvedenih pasa sa Žarkovice“. Ove točke u potpunoj su suprotnosti s Rješenjem Ministarstva, navode iz Ministarstva poljoprivrede, te su samim time neprovedive.

-„Rješenje Ministarstva je izvršno i dužni ste prema njemu postupati. U slučaju ometanja izvršenja rješenja imate pravo i dužnost upotrijebiti sva zakonski predviđena sredstva kao bi rješenje mogli izvršiti. Također Vam napominjemo da ćemo u slučaju neizvršavanja rješenja ove inspekcije pokrenuti i druge zakonom propisane mjere“, stoji u zaključku dopisa kojeg potpisuje veterinarski inspektor Darko Rukavina.

Izgradnja gradskog skloništa za napuštene životinje na Žarkovici bila je tema sastanka današnjeg gradonačelnika Andra Vlahušića s pročelniciom UO za promet, stanogradnju i razvojne projekte Irenom Kričković Labaš, projektanticom Vandom Ivanković Kontić i direktorom Sanitata Vedranom Kunicom.

Pročelnica Kričković Labaš izvijestila je gradonačelnika da će radovi na 1. fazi započeti do kraja siječnja, dok je Vedran Kunica istaknuo kako se nada da će sklonište biti registrirano i službeno odobreno do ljeta. Isto će biti kapaciteta dostatnog za potrebe Grada i za razliku od postojećeg, ilegalnog, azila osigurat će primjerene uvjete za smještaj napuštenih životinja sukladno odredbama Zakona o zaštiti životinja i Zakona o veterinarstvu.

U Proračunu je u ovu svrhu osigurano 1.800.000,00 kuna, te dodatnih 700.000 za skrb o životinjama, što uključuje i sredstva za pokrenutu akciju udomljavanja.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.