Input your search keywords and press Enter.

Komunalna obavijest

Uslijed kvara na sklopnoj opremi javne rasvjete u TS Luka Šipanska nastalog zbog preopterećenja mreže, dana 23. ožujka 2015. godine ista neće biti u funkciji u istoimenom naselju na otoku Šipanu. Dana 24. ožujka osposobiti će se dio mreže javne rasvjete, reduciran prema dogovoru sa predsjednikom i tajnikom MO. Molimo stanovnike za razumijevanje dok se kvar u potpunosti ne sanira.

Doris Alavija
Viši stručni suradnik za informiranje
Grad Dubrovnik
Upravni odjel za poslove gradonačelnika