Input your search keywords and press Enter.

Grad Dubrovnik je putem nadležnog Upravnog odjela za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša naručio izradu Programa za provedbu državnog, javnog, otvorenog za realizaciju u jednom stupnju i anonimnog natječaja krajobrazne arhitekture za park Gradac.

 

„Natječajem predloženi obuhvat (zona A i zona B) ima veliku ambijentalnu vrijednost jer predstavlja značajnu ulogu u slici Grada, poglavito s pučinske strane i s padina Srđa. S aspekta korisnika, iz perspektive pješaka, nije dovoljno prepoznat zbog dugogodišnje zapuštenosti i funkcionalne nepovezanosti. Očekivana rješenja stoga moraju imati osim ekološke, ugrađenu i sociološku i gradotvornu funkciju. Gledajući širi urbanističiki kontekst Grada Dubrovnika, formiranjem urbanog krjaobraznog pojasa od prostora Vile „Čingrija“, preko poteza „ispod Boninova“, začelja kampusa Sveučilišta u Dubrovniku, parka Gradac do Grada, otvara se mogućnost ne samo alternativne poveznice s povijesnom jezgrom, već kvalitetnog pješačkog poteza s ostalim dijelovima Grada. Prema širem području Lapada, otvara se mogućnost da se preko Vile „Čingrija“, Ulice Pera Čingrije i Lichtensteinova puta, neposredne gradske četvrti povežu s najvažnijim krajobraznim gradskim predjelima; Goricom svetog Vlaha, krajobraznim padinama Medareva, Malom i Velikom Petkom sve do šetališta u Uvali Lapad. Mogućnost doživljaja grada iz vizure pješaka, kroz vegetaciju, predstavlja jednu od najvažnijih tekovina gradova 21.st. s visokom razinom urbaniteta.“, navodi se u obrazloženju cilja natječaja.

 

Program je objavljen na mrežnim stranicama Gradaradi pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi javnosti. Javni uvid u Program natječaja započeo je 25. siječnja i traje do 25. veljače 2019. godine. Uvid u Program natječaja moguć je na sljedećem linku: PROGRAM NATJEČAJA.

 

Tijekom Javnog uvida javnost može dostaviti svoja mišljenja, prijedloge i primjedbe na adresu Upravnog odjela za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša (Pred Dvorom 1, 20000 Dubrovnik) ili elektronskom poštom na e-mail: urbanizam@dubrovnik.hr s naznakom predmeta: “Mišljenje na Program za provedbu natječaja – park Gradac”.

 

 

Doris Alavija
Viši stručni suradnik za informiranje

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *