Input your search keywords and press Enter.

Izvještaj o aktivnostima Vodovoda Dubrovnik vezano uz stanje na izvorištu Palata

Provedbom mjera u sklopu sustava kontrole vode (HACCP i ISO 22 000 ) i na osnovu zaprimljenih izvješća Zavoda za javno zdravstvo vezano uz stanje izvorišta Palata, početkom prosinca je utvrđeno da voda sa izvorišta Palata nije u skladu sa Zakonom o vodi za ljudsku potrošnju.


Sa izvorišta Palata vodom se opskrbljuju Zaton, Orašac, Trseno, Brsečine, Gornja sela Ošašca (Ljubač, Kliševo, Gromača), te otoci Kalamota, Lopud, Šipan, što je ukupno oko 10.000 stanovnika i ukupna godišnje zahvaćena količina vode od cca 700.000,00 litara. Vodovod Dubrovnik d.o.o. za izvorište Palata plaća koncesiju nadležnom ministarstvu.

Dana 07.12.2015. g. u 10,00 sati u prostorijama Vodovod Dubrovnik d.o.o. održan je hitan sastanak kojem su osim predstavnika Vodovoda Dubrovnik nazočili predstavnici Hrvatskih voda Mirko Duhović, Irina Putica, Fani Bojanić, predstavnici Zavoda za javno zdravstvo DNŽ Mato Lakić, Marija Jadrušić, Dolores Grilec i sanitarna inspektorica Dajana Maračić – Cvjetković.

Na sastanku su donijeti zaključci o postupanju u vidu kratkoročnih i dugoročnih mjera, a sve obzirom na činjenicu da se uobičajenim postupcima obrade vode onečišćenje nije moglo otkloniti. Tako je dogovoreno da Vodovod Dubrovnik odmah, kao kratkoročnu mjeru pokrene čišćenje septičkih i sabirnih jama u zahvatu lokacije izvorišta, te da se očisti površina od cca 2000 m2 u jezercu uz izvorište, a čemu se odmah pristupilo i što je izvršeno u roku od nekoliko dana (očišćene su  septičke jame 100 metara lijevo i desno od izvorišta, te preko 2000 m2 prostora u zahvatu izvorišta).

Vodovod Dubrovnik je u međuvremenu organizirao alternativni izvor napajanja vodom putem cisterni u suradnji sa vatrogasnom postrojbom Grada Dubrovnika.

Kao srednjoročnu i dugoročnu mjeru Vodovod Dubrovnik je zatražio od Hrvatskih voda hitno rješavanje izgradnje sustava odvodnje Štikovica – Mali Zaton (procijenjena vrijednost 15 mil. kn), a za što postoje izrađeni projekti i ishođene dozvole. Za početak bi se trebalo izgraditi sustav odvodnje u zahvatu lokacije izvorišta u dužini od cca 1,5 km. Navedeni projekt je sastavni dio EU projekta, te je uprava Vodovod Dubrovnik d.o.o. donijela odluku o pokretanju postupka javne nabave za izgradnju sustava javne odvodnje, što će biti objavljeno početkom nove godine.

Početkom slijedeće godine je također u planu pristupanje izgradnji vodoopskrbnog cjevovoda Štikovica – Vrbica – Lozica – Mokošica (kako bi se u određenim količinama osiguralo alternativno opskrbljivanje sa izvorišta Ombla) za što također postoje projekti, dozvola, te odabrani izvoditelj (vrijednost 7,7 mil. kn). Navedeni projekt je od strane Hrvatskih voda i Ministarstva poljoprivrede prihvaćen u sklopu prihvaćanja retroaktivnih projekata početkom prosinca, a projektom će se izgraditi cca 3,5 km vodoopskrbnog cjevovoda i 1,2 km sustava odvodnje u naselju Lozica.

U tijeku je izvođenje radova izgradnje UPOV Orašac (ES 9800 stanovnika, vrijednost 10 milijuna kuna), čiji potpuni završetak se očekuje do kraja siječnja ove godine, kada bi se pristupilo probnom radu uređaja u trajanju od tri mjeseca i na koji će se spojiti svi izgrađeni sustavi Zatona i Orašca. Trenutno se također izvode radovi spajanja već izgrađenih sustava odvodnje Velikog i dijela Malog Zatona u duljini od 1200 metara (do sada je utrošeno oko 18 milijuna kuna).
Sastavni dio EU projekata su i sustavi odvodnje Orašac istok i Orašac zapad, a čijom će se izgradnjom odvodnja kompletnog prostora Zatona i Orašca dovesti u prihvatljivo stanje. U sklopu EU projekata izvršiti će se i izgradnja crpne stanice Vrbica, te rekonstrukcija i proširenje vodospreme Vrbica.

Do danas je Vodovod Dubrovnik d.o.o. u sustav odvodnje Orašca i Zatona uložio oko 2 milijuna kuna u izradu projektno – tehničke dokumentacije, te oko 28 milijuna kuna u radove (UPOV Orašac, crpne stanice Bunica, Glavica, Štikovica, Mali Zaton, Pinje, sustav odvodnje Veliki Zaton, dio Malog Zatona, a trenutno se izvode radovi spoja Velikog i Malog Zatona), što je ukupno oko 30 milijuna kuna. Za kompletan sustav odvodnje Zatona i Orašca potrebno je uložiti još oko 25 milijuna kuna, što će se osigurati iz EU fondova i iz sredstava Vodovoda Dubrovnik.

Stručne službe Vodovod Dubrovnik d.o.o. provode redovnu kontrolu izvorišta Palata i provode potrebne mjere, postupke i radnje za kvalitetnu opskrbu vodom korisnika sa izvorišta.  Dosadašnjom izgradnjom sustava odvodnje i uređaja za pročišćavanje vode i ulaganjima koje započinjemo odmah početkom godine  zasigurno će se riješiti problemi sa onečišćenjem izvorišta. Vodovod Dubrovnik apelira na sve stanovnike Zatona i Orašca da redovno održavaju i prazne septičke jame dok se ne izvrši priključenje na javni sustav odvodnje.

Voda sa izvorišta Palata je u skladu sa Zakonom o vodi za ljudsku potrošnju.

Vodovod Dubrovnik, 20. prosinca 2015.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.