Input your search keywords and press Enter.

Imenovano Povjerenstvo za provedu kotarskih izbora

Na temelju članka 21. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora i gradskih kotareva i članka 41. Statuta Grada Dubrovnika gradonačelnik Mato Franković dana 20. ožujka donio je Rješenje o imenovanju stalnog sastava Izbornog povjerenstva za provedbu izbora za članove Vijeća jedinica mjesne samouprave Grada Dubrovnika.

U stalni sastav Izbornog povjerenstva imenovani su Nada Medović za predsjednicu i Maroje Kolendić za potpredsjednika, a povjerenstvo čine još Franjo Barišić, Suzana Benić, Andrija Obad i Ruđer Michael Rapajić.

Podsjetimo, Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 9. sjednici, održanoj 9. ožujka 2018., donijelo je Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora i gradskih kotareva Grada Dubrovnika (Službeni glasnik br.5/2018).

Odlukom su raspisani izbori za 17 mjesnih odbora i 8 gradskih kotareva, dok je za dan izbora određen 22. travnja 2018. godine u vremenu od 07,00 do 19,00 sati.

Izborno povjerenstvo, između ostalog, skrbi o zakonitoj pripravi i provođenju izbora za članove Vijeća, imenuje članove biračkog odbora, određuje biračka mjesta, nadzire rad biračkih odbora, obavlja sve tehničke pripreme za provođenje izbora, na temelju pravovaljanih prijedloga sastavlja kandidacijske liste i zbirnu listu, nadzire pravilnost izborne promidžbe, prikuplja i utvrđuje rezultate glasovanja, objavljuje rezultate izbora te obavlja druge poslove određene Odlukom i Zakonom.

Svi potrebni obrasci mogu se pronaći na sljedećem linku: Izbori za članove vijeća mjesnih odbora i gradskih kotareva 2018

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.