Input your search keywords and press Enter.

HSS – Hrvatsko srce

Povodom Međunarodnog dana žena Organizacija žena HSS-a „Hrvatska srce“ Konavle, predvođena povjerenicom Emilijom Zalokar, obišla je danas Dom za starije i nemoćne „Konavle“, na Grudi.

U ime „Hrvatskog srca“ i HSS-a, ravnateljici, svim djelatnicama i korisnicama uručeno je cvijeće, te je upućena čestitke svim ženama, a osobito onima koje obnašaju odgovorne funkcije, te koje svojim javnim djelovanjem doprinose poboljšanju položaja žena u hrvatskom društvu.

Hrvatsko srce Konavle ističe kako su političkom životu Konavala žene nedovoljno zastupljene. U Općinskom vijeću Općine Konavle samo su tri vijećnice, dok ih je u vijećima mjesnih odbora tek oko 1%,

Organizacija žena HSS-a Hrvatsko srce „Konavle“ uputila je, stoga, političku inicijativu svim strankama u Općini Konavle da svojim radom omoguće što veći angažman žena, kako bi u narednom izbornom ciklusu sve predložene liste imale barem 40%-tnu zastupljenost žena, te kako bi žena preuzele značajniju ulogu u političkom, gospodarskom i društvenom životu Konavala.

Povjerenica Organizacije žena HSS-a „Hrvatsko srce“
Konavle: Emilija Zalokar

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *