Input your search keywords and press Enter.

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Dubrovnik raspisuje natječaj za prijem novih članova

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Dubrovnik raspisuje natječaj za prijem novih članova.

UVJETI ZA UČLANJENJE – Temeljem članka 13 Statuta Hrvatskog društva likovnih umjetnika Dubrovnik, redovitim članom Udruženja može postati svaka fizička osoba koja ispunjava uvjete: 1. da je hrvatski državljanin ili strani državljanin sa prebivalištem u Republici Hrvatskoj 2. da ima odgovarajuću strukovnu spremu (završenu likovnu akademiju ili završen sedmi stupanj srodnih strukovnih sprema) ili odgovarajuće strukovno obrazovanje u inozemstvu, 3. ili osoba koja nema odgovarajuću strukovnu spremu ali trajno djeluje na području likovne ili multimedijalne umjetnosti, što dokazuje dokumentacijom za razdoblje od najmanje pet (5) godina javnog djelovanja u verificiranim izložbenim prostorima. Umjetničko stvaralaštvo bez odgovarajuće naobrazbe podliježe reviziji svakih 5 godina.

PRAVA, OBAVEZE I ODGOVORNOSTI ČLANA UDRUŽENJA – Sudjelovati u ostvarivanju ciljeva i djelatnosti Udruženja, – predlagati, birati i biti izabran u tijelima upravljanja Udruženja, – iznositi svoja mišljenja, prijedloge i stavove o radu Udruženja, – dostavljati tražene podatke za bazu podataka Udruženja, – biti obaviješteni o aktivnostima i djelovanju Udruženja, – redovito plaćati članarinu – biti kvalitetno predstavljan na stranici Udruženja s osobnim podacima i podacima relevantnim za autorsko umjetničko stvaralaštvo i djelovanje, te kontaktima i karakterističnim djelima, – ravnopravno sudjelovati na svim internim natječajima Udruženja – vlastitim stvaralaštvom i umjetničkim djelovanjem kontinuirano promicati likovnu i multimedijalnu umjetnost, – štititi interese i ugled Društva, – savjesno čuvati imovinu Udruženja, – pridržavati se odredbi ovog Statuta, drugih Pravilnika, akata i odluka Udruženja

KOTIZACIJA – Kotizacija po kandidatu iznosi 150 kn, a plaća se na žiro račun društva, OTP banka, IBAN HR9524070001100021508 . Kotizacija se ne vraća.

DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA PRIJAVU – Temeljem članka 14., Statuta HDLUDU kandidat je dužan podnijeti: – zamolbu za prijem u članstvo, – životopis, – dokaz o državljanstvu ( ili o prebivalištu), – dokaz o obrazovanju (ovjerenu kopiju diplome), – dokaz o umjetničkom djelovanju ( katalozi, pozivnice, kritički tekstovi, dokumentacija izložbi). – dokaz o plaćenoj kotizaciji za natječaj. Materijali se dostavljaju isključivo u fizičkom obliku. Kandidati du dužni priložiti sve materijale, složene u mapu A4 formata. Mape mogu sadržavati i materijale u elektroničkoj formi (CD-e ili DVD-e).

NAČIN I ROK PRIJAVE – Prijave se dostavljaju isključivo poštom na adresu: Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Dubrovnik, Šetaliste Kralja Zvonimira 32, 20000 Dubrovnik. Rok za prijave je 29. veljače 2016. godine. Kontakt brojevi: 091 523 4737, 091 8987 322

REZULTATI NATJEČAJA – Komisija za prijem u članstvo razmatrati će samo potpune i u roku pristigle prijavnice. O rezultatima natječaja komisija će obavijestiti sve kandidate u roku od 30 dana od završetka natječaja. Komisija za prijem u članstvo nije dužna obrazlagati odluku.

Prijave koje nisu u skladu s ovim natječajem, neće se razmatrati.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *