Input your search keywords and press Enter.

Hanfa po prvi put domaćin sastanaka Odbora i Globalnog seminara Međunarodnog udruženja nadzornih tijela u osiguranju (IAIS)

Globalni seminar Međunarodnog udruženja nadzornih tijela u osiguranju (International Association of Insurance Supervisors – IAIS) ove će se godine održati u Dubrovniku, 16. i 17. lipnja 2022., a domaćin događaja bit će Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa). Riječ je o jednom od najvažnijih susreta nadzornika osiguranja, predstavnika tržišta osiguranja i drugih zainteresiranih dionika koji svake godine okuplja oko 350 sudionika iz cijelog svijeta, a po prvi put se održava u Hrvatskoj.

Prijave za Globalni seminar bit će otvorene tijekom ožujka, o čemu će više informacija biti objavljeno na internetskim stranicama Hanfe.

Hanfa kao članica IAIS-a aktivno sudjeluje u aktivnostima tog međunarodnog udruženja. Predsjednik Upravnog vijeća Hanfe Ante Žigman već je drugi uzastopni mandat član Izvršnog odbora IAIS-a, kao predstavnik regije CEET (srednje i istočne Europe i Zakavkazja).

Ovo je prvi IAIS-ov događaj uživo za IAIS članove i zainteresirane dionike nakon što je COVID-19 proglašen svjetskom pandemijom. Glavna okosnica događanja bit će otpornost industrije osiguranja uključujući naučene lekcije iz koronakrize te izazove s kojima će se industrija suočavati u području klimatskih, kibernetičkih, operativnih i drugih rizika te napredak ključnih globalnih reformi. Hanfa kao domaćin događaja poziva sve zainteresirane da sudjeluju u ovom važnom događanju te i na taj način doprinesu daljnjem razvoju tržišta osiguranja.

O IAIS-u:
IAIS je globalno tijelo za postavljanje standarda čiji su ciljevi promicanje učinkovitog i globalno dosljednog nadzora industrije osiguranja radi razvoja i održavanja poštenih, sigurnih i stabilnih tržišta osiguranja, za dobrobit i zaštitu osiguranika te kao doprinos održavanju globalne financijske stabilnost. Osnovan 1994. godine, IAIS je dobrovoljna članska organizacija nadzornika osiguranja iz više od 200 jurisdikcija, što čini 97 posto svjetskih premija osiguranja. Riječ je o međunarodnom tijelu za utvrđivanje standarda odgovornih za razvoj i pomoć u provedbi načela, standarda i drugih popratnih materijala za nadzor sektora osiguranja. Više informacija dostupno je na www.iaisweb.org.

O Hanfi:
Hanfa je nadzorno tijelo u čiji djelokrug i nadležnost spada nadzor financijskih tržišta, financijskih usluga te pravnih i fizičkih osoba koje te usluge pružaju. Temeljni su ciljevi Hanfe promicanje i očuvanje stabilnosti financijskog sustava i nadzor zakonitosti poslovanja subjekata nadzora, a u ostvarivanju svojih ciljeva Hanfa se rukovodi načelima transparentnosti, izgradnje povjerenja među sudionicima financijskih tržišta i izvješćivanja potrošača. Između ostalog, Hanfa provodi nadzor nad poslovanjem društava za osiguranje i reosiguranje te zastupnika i posrednika u osiguranju i reosiguranju. Više informacija dostupno je na www.hanfa.hr. Što se tiče sudjelovanja Hanfe u aktivnostima IAIS-a, predsjednik Upravnog vijeća Ante Žigman je uz članstvo u Izvršnom odboru IAIS-a također i član Makrobonitetnog odbora i Selekcijskog odbora, a članica Upravnog Vijeća, Ilijana Jeleč članica je Odbora za reviziju i rizike. Hanfa sudjeluje i u radu Foruma za financijske inovacije te Radne grupe za makrobonitetni nadzor.

Ured za komunikacije Hanfe

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.