Input your search keywords and press Enter.

Gradsko vijeće uskoro na “popravni ispit” o Belvederu

Nakon što je s dnevnog reda 22. sjednice Gradskog vijeća na zahtjev dijela vijećnika skinuta točka Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika i Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana te stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja Belvedere, gradonačelnik je u utorak, 26. srpnja inicirao sastanak kojem su uz njega nazočili predsjednik Gradskog vijeća Mato Franković, pročelnica UO za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Jelena Lončarić, suradnica iz Odjela Erna Raguž te predstavnici projektanta i investitora novog hotela Belvedere.

Iako se sukladno čl. 64. Zakona o zaštiti okoliša za strategije, planove i programe kojima se određuje uporaba malih površina na lokalnoj razini te za manje izmjene i dopune istih obvezno  provodi postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš, radi neusklađenosti odredbi navedenog zakona i Zakona o prostornom uređenju, a koji zahtjeva da se Odluka o izradi prostornog plana na predstavničkom tijelu donosi po prethodno pribavljenom mišljenju sukladno posebnim zakonima, zatražit će se mišljenje od županijskog upravnog tijela nadležnog za zaštitu okoliša o potrebi provedbe postupka ocjene, odnosno strateške procjene, kako bi se formalno – pravno zadovoljili svi uvjeti.

Odmah po pribavljenom mišljenju točka će se uputiti na novu sjednicu Gradskog vijeća. Predsjednik Vijeća Franković iskazao je spremnost da sjednicu sazove prije ljetne stanke u radu kako se ne bi čekao rujan.

Podsjetimo, nakon što je projekt predstavljen Gradonačelniku prije nekoliko tjedana priređena je i prezentacija za klubove vijećnika. Nakon održane prezentacije nitko od prisutnih, uključujući predstavnike DDS-a i KLGB Mara Kristića, koji su u ponedjeljak zatražili skidanje točke, nije imao primjedbi.

Izradi Izmjena i dopuna PPUG-a Grada Dubrovnika i GUP-a Grada Dubrovnika pristupa se radi izmjene planskih rješenja u dijelu na lokaciji Belvedere, s ciljem stvaranja planskih preduvjeta za revitalizaciju turističkog sadržaja – hotelskog kompleksa Belvedere. Obzirom da plansko rješenje DPU-a Belvedere nije više u skladu s potrebama daljnjeg korištenja i razvoja ovog područja, pokreće se i postupak stavljanja izvan snage DPU-a Belvedere.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *