Input your search keywords and press Enter.

Gradonačelnik Grada Dubrovnika Mato Franković predstavio je paket mjera za ranjive skupine i gospodarstvenike.

Mjere su podijeljene u dvije kategorije; prve su usmjerene prema građanima koji se nalaze u ekonomski nezavidnoj situaciji jer su uslijed epidemije koronavirusa ostali bez svojih radnih mjesta, dok se druga skupina mjera odnosi na pomoć gospodarstvenicima.

Pri osmišljavanju mjera gradska uprava identificirala je tri moguća scenarija utjecaja pandemije koronavirusa na lokalno gospodarstvo, a paralelno s predstavljenim paketom mjera promišlja se i njegova nadogradnja, ukoliko se kriza prelije i na razdoblje nakon 1. srpnja 2020. godine.

 

1. MJERE ZA RANJIVE SKUPINE

– Ukida se plaćanje najma za stanove u vlasništvu Grada Dubrovnika za travanj, svibanj i lipanj

– Uvodi se mjera socijalno financijske pomoći za travanj, svibanj i lipanj za kućanstva bez prihoda koja iznosi 3.000,00 kuna po kućanstvu mjesečno, odnosno 1.500,00 kuna za samca mjesečno.  

– Uvodi se mjera sufinanciranja troškova stanovanja za travanj, svibanj i lipanj za sve podstanarske obitelji koje udovoljavaju kriterijima mjera socijalno financijske pomoći. Mjesečna naknada će biti 1.500,00 kuna.

– Uvodi se mjera oprosta duga za vodu i odvoz smeća kućanstvima kojima je Grad Dubrovnik pomogao kroz mjeru socijalno financijske pomoći za travanj, svibanj i lipanj

– Oslobađanje kućanstva od plaćanja komunalne naknade za period travanj – lipanj, u svim onim slučajevima u kojima će kućanstva/građani sukladno Odluci Vlade biti oslobođeni plaćanja naknade za uređenje voda.

– Oslobađaju se plaćanja naknade za boravak djece u Dječjim vrtićima Dubrovnik sve obitelji za mjesece travanj, svibanj, lipanj

– Komunalna naknada – umanjuje se za 15 %; 

– Oslobađanje plaćanja parking usluga Sanitat d.o.o za mjesece travanj, svibanj i lipanj

2. MJERE ZA GOSPODARSTVENIKE

– Potpore gospodarstvenicima / obrtnicima odnose se na one koji ne mogu obavljati djelatnost sukladno odlukama Stožera civilne zaštite RH, a nisu u kategoriji skupina koje su oslobođene plaćanja dijela najma i javne površine. Navedeni gospodarstvenici su u sustavu mjera vlade RH. Navedeni gospodarstvenici nisu imali dug prema Gradu Dubrovniku do 31. 12. 2019. i prema trgovačkim društvima u vlasništvu Grada Dubrovnika. Potpora će pokrivati dio troškova najma poslovnog prostora u kojem se nalaze u iznosu od 2.500,00 kn. Za isplatu navedenog potrebno je imati ugovor o najmu prostora i dokaz od najmodavca da su se obveze prema istom uredno izvršavale do 31. 12. 2019. te dokaz o izvršenoj obvezi plaćanja najamnine za mjesece travanj, svibanj i lipanj.

– Tri mjeseca – travanj, svibanj lipanj – umanjenje plaćanja zakupa poslovnog prostora za 50 %; 

– Javne površine – umanjenje plaćanja zakupa javnih površina za 70 %; 

– Reklame – ukida se plaćanje za mjesece travanj, svibanj, lipanj; 

– Spomenička renta  – ukida se;

– Koncesijska odobrenja – ukida se plaćanje za travanj, svibanj, lipanj;

– Porez na dohodak i prirez – odgađa se plaćanje za travanj, svibanj i lipanj;

– Privatni iznajmljivači – ukida se plaćanje paušala za drugi kvartal 

– Komunalna naknada – umanjuje se za 15 %. 

Sve navedene mjere odnose se na društva / gospodarstvenike / obrtnike koja uredno izvršavaju svoje preostale obveze prema Gradu Dubrovniku tijekom travnja, svibnja i lipnja.

FINANCIJSKI UČINCI MJERA

MJERE ZA RANJIVE SKUPINE 

17,15 MILIJUNA KUNA

MJERE FINANCIJSKOG OPROSTA ZA GOSPODARSTVENIKE 

28,75 MILIJUNA KUNA

MJERE FINANCIJSKE ODGODE ZA GOSPODARSTVENIKE 

38,4 MILIJUNA KUNA

FINANCIJSKE UŠTEDE

– Smanjenje plaća djelatnicima u gradskoj upravi i javnim ustanovama 10%

– Ukidanje plaćanja naknada za članstva u Upravnim vijećima javnih ustanova

– Ukidanje plaćanja naknada članovima Gradskog vijeća

– Ukidanja plaćanja naknada za političke stranke

– Obustavljeno programsko financiranje rada udruga na 3 mjeseca 

– Uvođenje redukcije u javnu rasvjetu na području Grada Dubrovnika

– Obustavljeni svi troškovi osim nužnih i neophodnih.

 

 

Odnosi s javnostima Grada Dubrovnika

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *