Input your search keywords and press Enter.

Gradonačelnik imenovao savjetnike

Gradonačelnik Mato Franković imenovao je svoje savjetnike na mandat od četiri godine. Savjetnici gradonačelnika svoj će posao obavljati bez naknade.

Imenovane su sljedeće osobe:

–          Filip (Marinko) Žaja imenovan je savjetnikom gradonačelnika Grada Dubrovnika za turizam i komunalne poslove;

–          Olga Muratti imenovana je savjetnicom gradonačelnika Grada Dubrovnika za podizanje kvalitete života osoba treće životne dobi;

–          Nikola Pavlović imenovan je savjetnikom gradonačelnika Grada Dubrovnika za proračun i financije;

–          Nikolina Klaić imenovana je savjetnicom gradonačelnika Grada Dubrovnika za europske fondove.

Rješenjima o imenovanju savjetnicima gradonačelnika propisano je da prate stanje u područjima za koje su imenovani, prate ostvarivanje utvrđenih ciljeva i planova, daju mišljenja i prijedloge o aktima koje donosi i/ili predlaže gradonačelnik u tom području te obavljaju i druge poslove koje im povjeri gradonačelnik.

Na temelju članka 48. stavka 3. točke 17. Statuta Grada Dubrovnika Gradonačelnik, kao nositelj izvršne vlasti, osniva savjetodavna tijela i imenuje članove savjetodavnih tijela radi davanja stručnih mišljenja i predlaganja rješavanja određenih pitanja iz područja koja ne spadaju u uži djelokrug upravnih tijela Grada Dubrovnika.

grad dubrovnik

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.