Input your search keywords and press Enter.

Grad: o tijeku javne nabave za projekt javne rasvjete

Informacija o tijeku javne nabave za projekt javne rasvjete:

U okviru postupka javne nabave za rekonstrukciju javne rasvjete na području grada Dubrovnika, tijekom postupka tri tvrtke su podnijele žalbe s ukupno sedam žalbenih navoda. Dva žalbena navoda od sedam istaknutih su ocijenjena kao osnovana. Grad Dubrovnik upućen je na to da izmjeni u navedenom segmentu dokumentaciju, nakon čega se navedeni proces javne nabave može nastaviti. U okviru izjavljenih žalbi Grad Dubrovnik mora platiti iznos od 5.000 kuna svakom žalitelju, odnosno sveukupno 15.000 kuna.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.