Input your search keywords and press Enter.

Grad nastavlja osiguravati sredstva za fizioterapeuta za potrebe udruge Dva skalina

Gradonačelnik Grada Dubrovnika Mato Franković i ravnatelj Opće bolnice Dubrovnik Marijo Bekić potpisali su ugovor o donaciji za nastavak provođenja programa fizioterapeuta za potrebe djece korisnika dnevnog boravka udruge Dva skalina.

Naime, ugovorom o donaciji sredstava iz proračuna Grada Dubrovnika financira se plaća jednog fizioterapeuta zaposlenog u Općoj bolnici Dubrovnik za rad s korisnicima udruge Dva skalina. Sredstva u visini 102.000,00 kuna predviđena su Proračunom za 2022. godinu, a sukladno odredbama ugovora koriste se isključivo za troškove zapošljavanja i plaću fizioterapeuta u vremenskom razdoblju od 1. siječnja 2022. do 31. prosinca. 2022.

Program kojim se postiže bolja i kvalitetnija zdravstvena skrb za korisnike Udruge roditelja djece s poteškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom „Dva skalina“ dio je Mjera socijalnog programa Grada Dubrovnika od 2017. godine.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.