Input your search keywords and press Enter.

Divlje odlagalište opet aktivno

Zeleni Forum, Eko Omblići i Eko centar Zeleno Sunce, uputili su otvoreni eko apel Okolišnoj inspekciji RH i Komunalnim službama Grada i DNŽ:

Do kada će se bacati zemlja, šut i smeće na Čavlu – divljem odlagalištu ispod Pobrežja u zaštićenoj Rijeci dubrovačkoj?

…pitaju nas s ogorčenjem već dugo naši sugrađani preko naših zelenih konatakata pogotovo naši “riječani”. Iako je ovo divlje odlagalište na Čavlu zatvoreno radi sanacije jer je prije 5-6 godina nakon što je par dana gorilo, odlukom Ministarstva zaštite okoliša i prirode RH i gospodina Mihaela Zmajlovića tadašnjeg ministra okoliša i prirode RH isto je je još aktivno!
I dalje se na Čavlu (nekadašnjim povijesnim serpentinama sa Omble prema Pobrežju i Osojniku) baca šut, smeće, zemlja i glomazni otpad!
Ispod ovog divljeg odlagališta na Čavlu je obnovljeni ljetnikovac Bobali kojemu je ovo divlje odlagalište također velika prijetnja!
Dijelimo ogorčenje naših sugrađana s obzirom da se ovome problemu obraćamo odgovornim službama Grada, DNŽ i Hrvatske, več više od 10 godina i to je žalosno da se još nije riješilo. Stoga ćemo se za pomoć obratiti EU Zelenima i Europskom slobodnom savezu!
Tisuće turista koji dođu u posejt Dubrovniku vide ovo ruglo i sramotu ne samo naše lijepe zaštićene Rijeke dubrovačke nego i Grada Dubrovnika koji je vodeća turistička destinacija ne samo u Hrvatskoj nego i na Mediteranu stoga se ovaj problem treba hitno riješiti!!

Voditeljica Zelenog telefona Eko-Fona:
Jadranka Šimunović

ljetnikovac Bobali

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *