Input your search keywords and press Enter.

DICPI: Natječaj je u skladu s propisima

Prenosimo u potpunosti priopćenje tvrtke Dubrovnik International Cruise Port Investment d.o.o:

ŽELI LI PREDSJEDNICA HRVATSKE KOMORE ARHITEKATA POD SVAKU CIJENU SRUŠITI PROJEKT LUKE GRUŽ?

Natječaj je u skladu s propisima

DUBROVNIK, 22. rujna 2016. – Tvrtka Dubrovnik International Cruise Port Investment d.o.o. (DICPI) detaljno je istražila sve dokumente te zatražila i pravno mišljenje o trenutnoj situaciji vezanoj uz Ugovor o koncesiji za razvoj, financiranje, gradnju i upravljanje infrastrukturnog projekta Putnički terminal Gruž. Koncesionar tako želi informirati javnost o činjenici da koncesiju smatra važećom te je poslao žalbu Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture tražeći da odbaci Odluku Upravnog vijeća Lučke uprave Dubrovnik o prekidu predugovora. Uz to, tvrdi DICPI, Natječaj za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja „Terminal za brodove na kružnim putovanjima, centralno garažno-poslovna građevina i autobusni kolodvor“ proveden je u skladu s propisanom procedurom.

S obzirom na značaj ovog projekta, vrijednost investicije od preko 100 milijuna eura i činjenicu da se radi o renomiranim međunarodnim tvrtkama i kreditnim institucijama koje financiraju ovaj projekt, DICPI smatra da je za sve uključene dionike, pa tako i Grad Dubrovnik i Republiku Hrvatsku, važno da se informacije javnosti daju na ispravan i transparentan način te u skladu s propisima. Upravo zbog toga DICPI izražava veliku zabrinutost vezano uz postupanje predsjednice Hrvatske komore arhitekata, gospođe Željke Jurković, koja koncesionaru i cijelom projektu nanosi veliku štetu svojim postupcima te iznošenjem neprovjerenih i netočnih informacija. DICPI u ovom trenutku ne može naći objašnjenje za niz nelogičnih postupaka Hrvatske komore arhitekata i ne želi vjerovati da iza toga stoje neki drugi motivi ili da Komora s određenim razlogom postupa nestručno i nesavjesno.

Zato Koncesionar želi objasniti nekoliko ključnih činjenica koje su bitne za razumijevanje situacije u koju su projekt i koncesionar dovedeni zbog činjenice da HKA odlučuje jednostrano i bez provjere informacija te ne uvažavajući odluke Ocjenjivačkog suda.

TVRDNJA HRVATSKE KOMORE ARHITEKATA: „Uključivanje rada 09 u postupak ocjenjivanja upitno je i sa sastajališta zadovoljavanja odredbi važećeg UPU-a budući da isti predviđa 1.530 garažnih mjesta… Ocjenjivački sud nije uzeo u obzir činjenicu da rad pod šifrom „09“ nije u Idejno arhitektonsko rješenje implementirao važeće obveze iz UPU-a o broju parkirališnih mjesta“ (dopis HKA-e od 12.7.2016.)

ČINJENICA: Primjer nepromišljenog postupanja je upravo pogrešno nagađanje Hrvatske komore arhitekata da broj parkirališnih mjesta nije usklađen s prostorno-planskom dokumentacijom grada Dubrovnika. Ta službena izjava Komore podigla je veliku raspravu u medijima i javnosti, a na kraju su se službeno i očitovale stručne službe Grada Dubrovnika koje su osporile Komorin stav, no to je nažalost ostalo na razini interne komunikacije. DICPI je objasnio da ovakvi istupi nanose reputacijsku štetu i zatražio od gospođe Željke Jurković javnu odgovarajuću ispriku svim

sudionicima natječaja, što dosad nije učinjeno. Izaziva čuđenje što je Hrvatska komora arhitekata svoju optužbu za neadekvatan broj parkirališnih mjesta očito temeljila na informacijama iz jedne lokalne medijske objave, bez da je to prethodno provjerila kod relevantnih službi ili u natječajnoj dokumentaciji koju je sama potvrdila.

TVRDNJA HRVATSKE KOMORE ARHITEKATA: HKA nalaže da nagrađeni autor povuče svoj rad ili da ga Ocjenjivački sud isključi iz postupka ocjenjivanja te da se rangirani radovi unaprijede za jedno mjesto (dopis HKA-e od 12.7. 2016.)

ČINJENICA: Neovisni Ocjenjivački sud je većinom glasova odabrao broj „09“ kao najbolji rad, a isto tako to je potvrđeno i u ponovnom očitovanju članova Ocjenjivačkog suda i Provoditelja koje je Komora u dogovoru s Raspisivačem natječaja zatražila nakon provedenog natječaja. Članove neovisnog ocjenjivačkog suda potvrdila je upravo HKA prije izdavanja registracijskog broja natječaja. Tehnička komisija te Ocjenjivački sud tako su postali jedini ovlašteni za provjeru i ocjenjivanje radova pristiglih na natječaj, a odobreni su od strane HKA. Od ukupno dvadeset prijavljenih radova pet je osvojilo nagrade, od kojih je kao pobjednički rad i prva nagrada proglašen natječajni rad pod šifrom „09“. Članovi Ocjenjivačkog suda i Provoditelj natječaja su potvrdili regularnost natječaja te javno obznanili konačnu i obvezujuću odluku. Slijedom navedenoga, DICPI smatra da je natječaj završen uspješno, najboljih pet natječajnih radova su plaćeni u skladu s Pravilnikom i uvjetima natječaja, a Provoditelj natječaja mora organizirati Izložbu svih radova, što je ujedno i posljednja proceduralna obveza.

TVRDNJA HRVATSKE KOMORE ARHITEKATA: HKA želi poništiti natječaj s argumentacijom da su tijekom provedbe „povrijeđena načela anonimnosti, ravnopravnosti i neovisnosti odlučivanja“ (Rješenje HKA-e od 26. 8. 2016.)

ČINJENICA: Hrvatska komora arhitekata ne služi se konkretnim argumentima i dokazima, već paušalnim ocjenama, pri čemu u Rješenju navodi da „postoje osnovane sumnje “, „gotovo je istovjetan“, „u velikoj je mjeri podudaran“ i sl. Uz to, ne stoji najvažniji argument Hrvatske komore arhitekata da nacrtne specifikacije objavljene u „Elaboratu zaštite okoliša za novi terminal za kruzere i trgovački centar u Dubrovniku“, a koje je Ministarstvo zaštite okoliša i prirode objavilo na portalu www.mzoip.hr nisu bile poznate sudionicima tijekom natječaja. Tijekom postupka nadmetanja različiti su sudionici u natječaju postavili pitanja koja su se odnosila na javno dostupne informacije, stoga su informacije o postojanju nacrtnih specifikacija u obliku pitanja i odgovora poslane svim sudionicima tijekom postupka nadmetanja. Svi su sudionici natječaja bili u jednakoj mjeri informirani o postojanju javno dostupnih informacija, a prema pravilniku o natječajima navedeno je „…odgovori se dostavljaju svim sudionicima natječaja i ostaju sastavnim dijelom raspisanog natječaja…“. Nadalje, a vezano uz spomenuti Elaborat zaštite okoliša, treba se vratiti u prošlost i naglasiti da su pravila natječaja za koncesiju, koji je organiziralo Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, od Koncesionara propisivala izradu takvog elaborata kao dio obvezujuće ponude. Elaborat sadrži funkcionalne shematske prikaze i dijagrame koji opisuju ponudu. Grafički dio dokumenta izradio je, u suradnji s tvrtkom DICPI, turski arhitekt, a postao je javan kad je koncesija dodijeljena tvrtki DICPI. Svi

sudionici u natječaju imali su informaciju o postojanju elaborata što je vidljivo i iz službene dokumentacije, citiramo: „PITANJE 1.9 – Koji je značaj zaključaka i rješenja navedenih u elaboratu zaštite okoliša za novi terminal za kruzere i trgovački centar u Dubrovniku (luka Dubrovnik – Gruž) objavljenim u ožujku 2016.?

Odgovor: Predmetni Elaborat zaštite okoliša je izrađen na temelju dokumenta „Nacrtne specifikacije” koji je u rujnu 2015. godine izradio Konzorcij tvrtki DUBROVNIK INTERNATIONAL CRUISE PORT INVESTMENT d.o.o. informativnog je karaktera.“

TVRDNJA HRVATSKE KOMORE ARHITEKATA: „..prisutnošću stručne savjetnice za promet Branke Burić u postupku ocjenjivanja radova prekršena je odredba iz Članka 11., Stavka 3. ranije citiranog Pravilnika, obzirom da ista nije dala izjavu prije početka natječaja da će se pridržavati odredbi Pravilnika.“(Rješenje HKA-e od 26. 8. 2016.)

ČINJENICA: Branka Burić je kao članica Tehničke komisije potpisala izjavu kojom se pridržava odredbi spomenutog Pravilnika.

POSTUPAK HRVATSKE KOMORE ARHITEKATA: HKA ukida registarski broj natječaja te nalaže Provoditelju natječaja ponovno postupanje (Rješenje HKA-e od 26. 8. 2016.)

ČINJENICA: Rješenje Hrvatske komore arhitekata u kojem se navodi ukidanje registarskog broja natječaja i vraćanje predmeta na ponovno postupanje nije u skladu s relevantnim propisima, već je temeljeno na insinuacijama i pogrešnim interpretacijama. Dodatno čudi činjenica da predsjednica Hrvatske komore arhitekata gospođa Željka Jurković uopće misli da bi se Natječaj mogao vratiti na ponovni postupak. Zapravo, da paradoks bude još veći, upravo bi ponovni postupak natječaja doveo do narušavanja načela ravnopravnosti, jer se nitko od dvadeset prvotno prijavljenih arhitekata ne bi više mogao javiti na natječaj, kao ni predati svoje radove na ponovno ocjenjivanje.

Nastavno na sve ove činjenice, DICPI izražava veliko nezadovoljstvo postupcima Hrvatske komore arhitekata jer odlučuje jednostrano, ne uvažavajući odluku Ocjenjivačkog suda i bez provjere činjenica. Predsjednica Komore je donijela odluke u potpunosti ignorirajući Uvjete natječaja koji određuju da se „Svi sporovi koji bi mogli nastati iz ovog natječaja prvenstveno će se rješavati dogovorom ili arbitražom, a u slučaju da se ne riješe, u nadležnosti su suda u Zagrebu“.

Foto: www.vlahusic.hr

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *