Input your search keywords and press Enter.

BESPLATNA RADIONICA POSLOVANJE MALIH PODUZETNIKA S POREZNO- RAČUNOVODSTVENOG ASPEKTA

Vlasnik ste tvrtke ili obrta, a ne snalazite se u svim računovodstvenim i poreznim stavkama
vašeg poslovanja? Za Vas smo u okviru Startup akademije organizirali radionicu pod
nazivom „Poslovanje malih poduzetnika s porezno-računovodstvenog aspekta“ koja će se
održati 27. i 28. ožujka 2018. godine u prostorijama DURA-e (Branitelja Dubrovnika 15, 20000
Dubrovnik) s početkom u 16:00 sati.
Radionica je namijenjena malim poduzetnicima i obrtnicima, te svim zainteresiranim
pojedincima koji se žele upoznati s načinom funkcioniranja i logiku računovodstvenog sustava
malog poduzeća i obrta s aspekta vlasnika.
Teme radionice su:
 Osnove računovodstva
o Informacije i njihov značaj
o Zakonska regulativa financijskog izvještavanja za mala poduzeća, odnosno male
obveznike poreza na dobit i obveznike poreza na dohodak
o Računovodstvena terminologija
 Kako čitati financijske izvještaje
o Bilanca
o Račun dobiti ili gubitka
o Knjiga primitaka i izdataka
 Temeljni financijski izvještaji poduzetnika – međusobne veze i što poduzetnici, kreditori i
ulagači trebaju najviše pratiti
o Kupci – Prihodi od prodaje
o Nabavna cijena prodane robe – Zalihe
o Zalihe – Dobavljači
o Troškovi poslovanja – Dobavljači
o Troškovi poslovanja – Obračunati troškovi poslovanja (vremenska razgraničenja)
o Osnovna sredstva – Trošak amortizacije
o Neto dobit – Zadržana dobit
o Primitci, izdaci, dohodak
 Utjecaj PDV-a na poslovanje
 Obračun plaće

Polaznici će se kroz radionice upoznati s načinima knjiženja kroz primjere poslovnih događaja,
odnosno pokazati će im se kad se i kako priznaju prihodi i primci, a kad rashodi i izdaci. Objasniti
će im se razlika između računovodstvenih termina poput: primitak, prihod, priljev, izdatak,
rashod, odljev, te način obračuna plaće.
Radionicu vodi Antea Kaleb, poslovna savjetnica s četrnaestogodišnjim iskustvom na poslovima
financijskog i poslovnog konzaltinga. Vlasnica je agencije za poslovno savjetovanje i od 2006.
godine direktorica društva ADUT d.o.o. specijaliziranog za usluge knjigovodstva, računovodstva i
poslovnog savjetovanja. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Splitu, smjer Računovodstvo
i revizija. Članica je Udruge računovođa i financijskih djelatnika Split.
Prijavite se na:
E-mail: mpuljas@dura.hr
Telefon: 020/640-271
Požurite, broj polaznika je ograničen!

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *