Input your search keywords and press Enter.

Analiza financijskih rezultata poslovanja hotelijera u 2017. godini

Prezentirani financijski rezultati hotelijera za 2017. godinu:

Na sjednici Strukovne grupe hotelijera Županijske komore Dubrovnik, koja je održana 11. lipnja, prezentirani su fizički i financijski podatci poslovanja hotelijera Dubrovačko-neretvanske županije u 2017. godini. Analiza je bazirana na podatcima Državnog zavoda za statistiku i ankete među hotelijerima, koju HGK – ŽK Dubrovnik provodi dugi niz godina.

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku u 2017. Dubrovačko-neretvansku županiju posjetilo je 17% više turista nego godinu ranije, dok je broj noćenja porastao za 13%. I dalje se povećanje broja dolazaka i noćenja pretežito bilježi u ljetnim mjesecima; 70% svih dolazaka i 77% svih noćenja Dubrovačko-neretvanske županije zabilježeno je od lipnja do rujna. U gradu Dubrovniku distribucija je nešto povoljnija, pa je tijekom četiri ljetna mjeseca ostvareno 64% dolazaka i 67% svih noćenja.

Ukupni smještajni kapaciteti u 2017. godini povećani su za 8% ili 6.918 postelja više u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, što je rezultat povećanja kapaciteta u privatnom smještaju za 7.893 postelje, dok se broj postelja u hotelskom smještaju smanjio za 1.560 postelja. Smještajni kapaciteti hotela u gradu Dubrovniku smanjeni su za 17 postelja, dok se broj postelja u privatnom smještaju povećao za 3.523 postelje.
Zabilježen je 151 dan pune zauzetosti kapaciteta u hotelima na razini Županije (16 dana više nego godinu ranije), dok je privatni smještaj ostvario 62 dana pune zauzetosti (3 dana više nego godinu ranije). U gradu Dubrovniku hotelski kapaciteti ostvarili su 172 dana pune zauzetosti (11 dana više nego u 2016.g.). Privatni smještaj imao je 76 dana pune zauzetosti, što je 6 dana više nego u 2016.g.
U strukturi noćenja i dalje prednjače gosti s tržišta Velike Britanije, koji čine 20% svih noćenja u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, slijede ih Nijemci s 10% udjela, Poljaci sa 7% udjela, Francuzi sa 6%, Amerikanci sa 5% i tako dalje. U strukturi noćenja u gradu Dubrovniku također najveći udio imaju gosti iz Velike Britanije sa udjelom od 23%, potom Amerikanci sa udjelom od 9%, Nijemci i Francuzi sa udjelom od 7%, Španjolci sa udjelom od 4% itd.

Financijski rezultati hotelijera temelje se na rezultatima ankete hotelskih kuća (38 hotela) Dubrovačko-neretvanske županije. Anketni uzorak predstavlja 56% od ukupnog broja postelja svih hotela Županije u 2017. g., koji su ostvarili 63% svih noćenja.
Ukupni financijski pokazatelji poslovanja bili su bolji nego godinu ranije, u globalu su anketirani hoteli poslovali s dobiti, a samo su dvije hotelske kuće iskazale gubitak. Ukupni prihodi anketiranih hotela rasli su za 8%, dok su ukupni rashodi rasli brže, povećani su za 12%. Takav odnos ukupnih prihoda i ukupnih rashoda rezultirao je smanjenjem dobiti hotelijera za 17% u odnosu na 2016. godinu. Na rast ukupnih rashoda u 2017. godini primaran utjecaj ima povećanje troškova za plaće zaposlenika. Unatoč tome ukupne investicije u dugotrajnu imovinu su bile 270% veće u hotelima DNŽ, dok su ukupne investicije u hotelima na području Dubrovnika porasle za 330%. Kreditna zaduženja anketiranih hotela DNŽ u odnosu na 2016. godinu bila su manja za 7%.
Prosječna iskorištenost kapaciteta u hotelskim kućama s 2 i 3 * u DNŽ bila je 162 dana pune zauzetosti, što je 13 dana više nego lani, dok je u hotelima s 4 i 5* prosječna iskorištenost kapaciteta bila 172 dana pune zauzetosti, što je 10 dana više nego lani;
EBIDA maržom pokazujemo koliki postotak dobiti prije kamata, poreza i amortizacije ostaje gospodarskom subjektu po svakoj kuni poslovnih prihoda; na razini DNŽ u 2017. godini iznosila je 40% i bila je za 6% slabija nego godinu ranije. U hotelima s 2 i 3* EBITDA marža iznosi 20%, što je 6% manje nego godinu ranije, za isti postotak se smanjila i marža u hotelima s 4 i 5*, koja je u 2017. godini bila 41%.
Hotelijeri su istaknuli kako nedostatak radne snage ima sve veći odraz na kvalitetu usluge. Nedavno donesena mjera Vlade o povećanju kvota za zapošljavanje stranaca svakako će pridonijeti djelomičnom rješavanju problema.
Ova, 2018. turistička godina ima dobre najave u rezervacijama, ali bit će izazovna u operativnom smislu, zaključeno je na kraju sjednice.

Nikolina Trojić

HGK

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.